Hyvinvointi ja turvallisuus

Minun Suomessani haluan, että pidämme huolta toisistamme. Se on tärkeätä erityisesti silloin, kun tarvitsee apua. Hoitosi ja tukesi on oltava helposti saatavilla olevaa. Avun saanti ei saa olla yhteiskuntaluokkakysymys siten, että sen mukaan joko saat apua tai et saa.

Meidän on huolehdittava hyvinvointiyhteiskunnastamme ja kehitettävä sitä niin, että se parhaalla mahdollisella tavalla tukee ihmisiä eri ikäluokissa – lapsia, nuoria, aikuisia ja vanhuksia. Suomessa asumisen ja elämisen on tunnuttava turvalliselta. Ketään ei saa jättää yhteiskunnan ulkopuolelle.

 

Siksi haluan, että:

 • Ennaltaehkäisevä mielenterveystyö huomioidaan suunnittelussa
 • Yksinäisyyttä vähentävät toimenpiteet otetaan käyttöön
 • Lääkäreiden määrää terveyskeskuksissa pitäisi lisätä
 • Työhyvinvointiin pitää panostaa kaikilla aloilla. Kansallinen työhyvinvointisuunnitelma tulee laatia.
 • Riittävät resurssit vanhustenhuoltoon pitää turvata. Vanhenemisen pitää voida tuntua turvalliselta.
 • Kynnys avun hakemiseen eri tilanteissa pitää olla matala.
 • Toimintarajoitteisten henkilöiden on saatava sitä apua ja tukea, jota he tarvitsevat.
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus pitää toteuttaa niin, että ihminen on keskiössä. Kuntien vastuuta tulee nostaa nykyisen hallituksen suunnitelmiin verrattuna. Esim. sosiaalipalvelut tulisi olla kuntien vastuulla.
 • Alueellisten sairaaloiden (esim. Raaseporin ja Porvoon) asema pitää säilyttää ja niiden palveluita kehittää.
 • Hoitopalvelut pitää aina saada molemmilla kotimaisilla kielillä (ruotsiksi ja suomeksi).
 • Sosiaaliturvaa pitää uudistaa siten, että se on kannustavaa ja takaa riittävän toimeentulon.
 • Eläkkeen on oltava riittävä.
 • Kotihoidon ja kotisairaanhoidon on toimittava. Omaishoitajat ovat oikeutettuja korvauksiin ja lepoon.
 • Vanhuksille on oltava sopivia asumismuotoja.
 • Meidän on taattava riittävät resurssit ennaltaehkäiseviin tukimuotoihin kouluissa, sosiaalipalveluissa jne.
 • KELA-taksin on toimittava.
 • Sähköinen e-henkilötunnus perustetaan, jotta henkilökohtaisten asioiden hoito helpottuu sähköisesti.
 • Poliisien määrää pitää lisätä. Pelastustoimen resurssit on pidettävä riittävällä tasolla. Ruotsinkielisen henkilökunnan määrästä on huolehdittava.
 • Tuomioistuinten resurssit on varmistettava.
 • Ennaltaehkäisevä toiminta kiusaamisen kitkemiseksi on otettava suunnitelmissa huomioon.
 • Turvakotien määriä on lisättävä.
 • Kaikilla on oltava tasa-arvoiset mahdollisuudet harrastaa liikuntaa ja urheilua.