Ilmasto

Haluan erityisesti painottaa: nyt on tekojen aika. Ilmastonmuutos on tosiasia ja sen torjuminen vaatii toimenpiteitä meiltä poliitikoilta.

Minä haluan, että minun lapseni ja lapsenlapseni saavat nauttia luonnosta ja uida meressä. Tämä vaatii rakentavaa ilmastopolitiikkaa, joka pitää aloittaa heti. Pienetkin teot ovat tärkeitä ja voivat muuttaa suuntaa parempaan.

 

Siksi haluan, että:

 • Suomi sitoutuu siihen, että ilmaston globaali kokonaislämpötilan nousu ei ylitä 1,5 astetta.
 • Suomi EU-puheenjohtajakaudellaan tekee aktiivista ilmastopolitiikkaa.
 • Suomen pitää olla hiilineutraali maa vuonna 2035.
 • Suomen pitää vahvistaa hiilinielujaan suunnitelmallisella kauaskantoisella metsä- ja maatalouspolitiikalla.
 • Virallisissa yhteyksissä pitää suosia kotimaisia raaka-aineita ja paikallisesti tuotettua ruokaa.
 • Uusien rakennusten pitää olla energiatehokkaita.
 • Vuoteen 2030 mennessä meidän pitää olla vapaita fossiilisista polttoaineista energiatuotannossamme.
 • Suosimme sähköautojen ja vähäpäästöisten autojen hankintaa.
 • Lisäämme biopolttoaineen käyttöä.
 • Huolehdimme Itämeren suojelusta jatkamalla työtä rehevöitymisen estämiseksi ja vähentämiseksi.
 • Otamme käyttöön uusiutuvia energiamuotoja.
 • Mahdollistamme ilmastoälykkäät ratkaisut tutkimusta ja innovatiivista toimintaa tukemalla.
 • Parannamme ja kehitämme joukkoliikenneyhteyksiämme. Tavoitteena on joustavat siirtymiset paikasta a paikkaan b.
 • Joukkoliikenteessä pitää olla yhtenäiset lippujärjestelmät, joiden puitteissa matkustaja voi yhdistellä tarpeen mukaan erilaisia lippuja.