HENRIK WICKSTRÖM

Jag föddes i Täkter, Ingå, i en jordbrukarfamilj som familjens andra barn. För mig har arbete, företagsamhet, respekt för andra och en ödmjuk livsstil varit viktiga element i min barndom. Utan att glömma tvåspråkigheten. Min pappa är svenskspråkig och min mamma är finskspråkig och tack vare det har jag lärt mig de båda språken, vilket jag är jättetacksam för. Den fräscha naturen har alltid varit en viktig del i min barndom och därmed har naturen blivit speciellt viktig för mig.

För mig är politiken och det samhälleliga påverkandet någon form av ett kall. Jag har varit hela mitt vuxna liv aktiv i kommunalpolitiken i Ingå. Jag är ödmjukt tacksam för att jag får vara fortsättningsvis med och utveckla min kära hemkommun Ingå.

Min fritid spenderar jag genom att utöva olika sporter och med att träffa vänner och bekanta. Jag gillar att upptäcka världen samt främmande kulturer vilket betyder att då jag har mer tid så brukar jag resa någonstans. Jag får ju förstås inte glömma att nämna mitt ’’teaterhobby’’ som jag haft under hela min ungdom. Jag storgillar kultur och därmed så är jag en ganska vanlig syn på flera av kulturevenemangen i Västnyland.

Jag kandiderar i riksdagsvalet 2019 i Nyland som kandidat för SFP. Under min valkampanj vill jag lyfta fram utbildningspolitikens betydelse, sysselsättningsfrågor samt välfärdspolitiken. Inom välfärdspolitiken vill jag framför allt lyfta fram hur viktigt det är att samhället förebygger marginalisering.

Trafikpolitiken har varit ett tema jag studerat och även påverkat en hel del under de senaste åren och därmed kommer de även att lyftas fram under min kampanj. Klimatpolitiken är en viktig fråga som kommer att skapa diskussion under kommande kampanjtiden.

Som Ingåbo så vill ja naturligtvis fungera som en röst för landsbygden och dess behov. Jag vill även lyfta fram hela den västnyländska regionen då det känns som om den nuvarande regering glömt bort vår region. Det finns en hel del utvecklingspotential i Västnyland vilket jag vill lyfta upp under kampanjen.

 

Ifall du har några frågor åt mig så tveka inte att ta kontakt med mig. Och, ifall du vill hänga med i mitt kampanjteam inför nästa riksdagsval så kan du skicka mejl åt mig till wickstrom2019@gmail.com.

Ha en trevlig fortsättning på dagen,

Henrik