Barn, unga och familjer

Våra barn och unga är vår framtid. Det är viktigt att vi satsar på att de mår bra. När vi fattar beslut bör vi alltid ta i beaktande hur det påverkar våra barn och unga.

Våra barn och unga ska få växa upp i ett tryggt Finland. Det kräver också att våra familjer har det bra. Vi måste se till att vårt samhälle stöder familjerna i deras vardag. Det här kräver service och omtanke av samhället.

Mitt hjärta brinner för att jobba för barnens, ungas och familjernas välmående. Jag vill att Finland ska vara världens barn- och familjevänligaste land!

 

Därför vill jag arbeta för att:

 • Familjeledighetsreform bör göras så att man lättare ska kunna kombinera jobb och familj.
 • Subjektiva dagvårdsrätten införs och att alla barn som fyllt tre år ska vara berättigad till fyra timmar gratis småbarnspedagogik.
 • Barnkonsekvensanalys ska göras före beslut fattas.
 • Samarbetet över myndighetsgränser ska bli bättre så att barnets bästa är i åtanke.
 • Vi ska jobba för att inget barn eller ingen ungdom blir utslagen.
 • Ledd eftisverksamhet ska finnas tillgänglig för barnen i åk 1-6.
 • Vi ska satsa på den förebyggande servicen.
 • Resurserna för ungdomsarbete och uppsökande ungdomsarbete måste säkerställas.
 • Barnskyddet bör ha tillräckliga resurser.
 • Ensamförsörjande föräldrars situation måste bli bättre.
 • Förbättra situationen för barn i skilsmässofamiljer genom möjlighet till två hemadresser.
 • En ungdomsreservering ska införas som gör det lättare för ungdomarna att få sitt första jobb.
 • Hobbysedlar tas i bruk i större grad i de finska kommunerna.