Ekonomisk politik

En stabil och långsiktig ekonomisk politik är viktig för Finland. Vi får inte bli ett överskuldsatt land. Skatterna utgör en viss grund i vårt nordiska välfärdssamhälle. Vår beskattning ska sporra till arbete, företagsamhet samt befrämja ekonomisk tillväxt. Beskattningen ska vara rättvis och effektivt.

 

Därför vill jag att:

  • Skatten på arbete borde lättas enligt OECD:s kriterier – löntagaren ska få mer i handen, dvs inkomstskatten ska sporra till arbete.
  • Arvs- och gåvoskatten borde slopas i samband med generationsväxlingar. Detta är viktigt för familjeföretagen. På sikt kunde skatten ifråga slopas och ersättas med en skatt då arvet säljs.
  • Vi måste på alla plan motarbeta skatteplanering och grå ekonomi.
  • Statens skuldsättning bör fås bukt på.
  • Hushållsavdraget borde höjas. 
  • Vi sänker energiskatten till EU:s miniminivå i hopp om att öka intresset för placerandet av datacentraler i Finland.