Framtid och internationella relationer

Framtiden är här och nu. Det är nu vi formar framtiden och utvecklar samhället. Jag vill driva en framtidspolitk som fokuserar sig på nytänk och innovationer. Vi ska vara föregångare och våga lyfta fram med nya lösningar.

Finland ska vara aktiv i sin internationella politik. Vi ska lyfta fram det nordiska samarbetets roll även internationellt. Inom EU ska vi föra en aktiv politik där fokus ska ligga på att utveckla unionen.

Därmed vill jag att:

 • Vi satsar på utbildning och forskning med målsättning att skapa nya innovationer.
 • Framåtandan och viljan att utvecklas ska finnas i det finska samhället.
 • Onödig byråkrati ska borta – förvaltningen bör struktureras så att den inte bromsar utvecklingen.
 • Vi sänker energiskatten till EU:s miniminivå i hopp om att öka intresset för placerandet av datacentraler i Finland.
 • Stöda utvecklandet av fibernätet i Finland.
 • Finland ska höja sin status inom EU och leda hela unionens utveckling.
 • Ett ökat Nordiskt samarbete ska ses som en möjlighet.
 • Finland ska jobba för ett nordiskt E-identitetskort.
 • Resurserna ska inom integrationen fokuseras på rätta saker.
 • Integrationen ska kunna ske på både finska och svenska.
 • Finland ska vara ett land där mänskliga rättigheter respekteras.