Landsbygden och städer

Det ska vara möjligt att bo såväl på landsbygden som i städerna. Städerna ska vara livskraftiga och klara av den internationella konkurrensen. Bostadspriserna får inte bli för höga.

Livet på landsbygden ska också vara möjligt och grundservicen ska finnas tillgänglig även där. Jag härstammar själv från en jordbrukarfamilj och jag har fått insyn i hur jordbrukarnas vardag ser ut.
Jag är orolig för den planerade landskapsreformens konsekvenser på Nyland. Det planerade landskapet skulle ha ett häftigt demokratiunderskott, servicenätet kunde bli mindre och livskraften sämre. Den lösningen som nu planeras är inte bra för oss i Nyland.

Därför vill jag att:

 • Vi ska öka användningen av inhemska jordbruksprodukter inom den offentliga sektorn.
 • Jordbruket ska vara lönsamt i Finland.
 • Vi ska uppmuntra till nya former av jordbruksföretagande med hjälp av olika stöd.
 • Vi måste se till att det finns tillräckliga resurser för att förebygga psykisk ohälsa hos jordbrukarna.
 • Vi måste sträva till att minska byråkratin kring jord- och skogsbruksföretagandet.
 • Arvs- och gåvoskatten slopas vid företagens och jordbrukens generationsväxling. 
 • Grundservicen är en viktig del av en livskraftig landsbygd.
 • Kollektivtrafiken ska även finnas tillgänglig på landsbygden.
 • FPA-taxin ska fungera smidigt.
 • Skärgårdens roll i landsbygdspolitiken bör lyftas fram.
 • De finländska städerna ska vara konkurrenskraftiga på en internationell nivå.
 • Bostadspriserna i städerna får inte bli för höga.
 • Landskapsreformen som sådan ska inte förverkligas då den inte gynnar Nylands livskraft.