Sysselsättning och företagsamhet

Arbete skapar välfärd. Om vi vill bevara vårt nordiska välfärdssamhälle kräver det att vi för en långsiktig sysselsättningspolitik. Vår sysselsättningsgrad ligger klart efter de nordiska ländernas, vilket inte är hållbart.

Det ska kännas tryggt att jobba. Arbetsplatsvälmående är betydelsefullt att satsa på eftersom det är viktigt att alla trivs på jobbet. På så sätt blir även resultatet bättre, något även samhället vinner på.

Personligen saknar jag förtroendet för vår arbetsmarknadspolitik. Utveckling på arbetsmarknaden sker genom samarbete och dialog, inte genom att diktera.
Finland måste vara ett av företagarvänligaste länderna i Europa. Vi måste sporra till företagsamhet på alla plan. Det är viktigt att vi ser över den byråkrati företagarna tampas med. Att vara företagare kräver mycket av en individ. Därför är det väldigt viktigt att vi värnar om företagarnas välmående.

Därför vill jag jobba för att:

 • Aktiva åtgärder för att förbättra arbetshälsan, vilket uppnås genom ett nationellt program för arbetshälsa.
 • Jämställdheten på arbetsmarknaden ska främjas. Lika lön för lika arbete oberoende av kön.
 • Vi ska göra en föräldraledighetsreform.
 • Sysselsättningsgraden bör höjas till 75 procent under kommande regeringsperiod.
 • Det behövs mer lokala avtal i företagen.
 • Man borde sträva till att följa Sverige i exemplet om förhandlingar av arbetsmarknadsvillkor där arbetstagarnas representanter vid företaget sitter med i företagens styrelser och förhandlar om villkor.
 • Förbättra möjligheterna för arbetstagare med partiell arbetsoförmåga att stanna kvar i, och återvända till arbetslivet.
 • En ungdomsreservering ska införas som underlättarför ungdomarna att få sitt första jobb.
 • Läroavtalssystemet bör utvecklas.
 • De mindre företagen ska stödas då de vill växa.
 • Det ska bli lättare för företagen att anställa den första arbetstagaren.
 • Företagarens socialskydd ska bli bättre.
 • Det ska vara möjligt att bli företagare igen efter utmätning.
 • Vi ska satsa på att förädla de innovationer som skapas bland företagen.
 • Arvs- och gåvoskatten borde slopas i samband med generationsväxlingar. Detta är viktigt för familjeföretagen. På sikt kunde skatten ifråga slopas och ersättas med en skatt då arvet säljs.