Välmående och trygghet

I mitt Finland vill jag att man tar hand om varandra. Det här är speciellt viktigt i de situationer då man behöver hjälp. Den vården och hjälpen du får ska vara lättillgänglig. Det ska inte vara en klassfråga ifall du får hjälp eller inte.

Vi ska bevara vårt välfärdssamhälle och utveckla det så att det på det bästa möjliga sätt stöder människor i olika åldrar – barn, ungdomar, vuxna och äldre. Det ska kännas tryggt att leva och bo i Finland. Ingen ska lämnas utanför.

 

Därför vill jag att:

 • Psykisk ohälsa ska förebyggas på alla plan.
 • Åtgärder som hindrar ensamhet vidtas.
 • Antalet läkare på hälsovårdscentralerna borde ökas.
 • Arbetsplatsvälmående satsas på inom alla branscher. Ett nationellt program för att främja arbetshälsan behövs.
 • Tillräckliga resurser inom äldrevården ska tryggas. Det ska kännas tryggt att bli äldre.
 • Tröskeln att leta efter hjälp ska vara låg.
 • Personer med funktionsnedsättning ska få det stöd och den hjälp de behöver.
 • Social- och hälsovårdsreformen ska förverkligas så att människan är i fokus. Mer ansvar kan åläggas kommunerna i jämförelse med nuvarande regeringens planer.
 • De regionala sjukhusen (t.ex. Raseborg och Borgå) status bör bevaras och servicen där bibehållas och utvecklas.
 • Vårdservice ska alltid fås på båda inhemska språken (svenska och finska).
 • Socialskyddet bör reformeras så att det är sporrande och garanterar en skälig utkomst.
 • Pensionen ska vara tillräcklig.
 • Hemvården och hemsjukvården ska fungera. Närståendevårdarna ska jämlikt vara berättigade till ersättning och vila.
 • Lämpligt boende ska finnas tillgängligt för äldre.
 • Vi ska säkerställa tillräckliga resurser inom den förebyggande servicen i skolorna, socialen etc.
 • FPA-taxin bör fungera.
 • E-signum grundas för att det ska bli lättare att sköta personliga ärenden.
 • Antalet poliser ska höjas. Resurserna inom räddningsväsendet ska hållas på en tillräcklig nivå. Vi måste även upprätthålla antalet svenskspråkig personal.
 • Domstolsväsendets resurser ska säkerställas.
 • Mobbning förebyggs på alla plan.
 • Antalet skyddshem och våldtäktskriscenter ökas.
 • Det ska finnas goda och jämlika förutsättningar för att utöva motion och idrott.