Distansarbetets effekter på kommunerna bör utredas

Distansarbetets effekter på kommunerna bör utredas

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström hoppas att man för en diskussion om vilka effekter det ökade distansarbetet har för kommunerna. Då en större del av finländarna tillbringar mer tid på sina fritidshus betyder det här även mer kostnader för kommunerna...
Nyt jos koskaan on luotava uskoa tulevaan

Nyt jos koskaan on luotava uskoa tulevaan

Kuten aina,  kesä on jälleen mennyt kuin siivillä. Kesä 2020 tulee myös jäämään muistiin poikkeuksellisena kesänä, jota vietettiin Koronavirusepidemian ehdoilla.  Vaikka kesää on vielä muutamia päiviä jäljellä,  on kunnissa palattu jälleen toden teolla arkeen. Voi...
Ingås och Västnylands chans

Ingås och Västnylands chans

Vi lever ännu i högsommartider i Finland, och flera av oss får ännu njuta av välförtjänta semesterdagar. Coronakrisen har påverkat vår vardag och i höst får vi se hur epidemisituationen utvecklas. Frågetecknen är många och ingen vet hur det går. Det gäller att ta en...
Luonto houkuttelee ja kiinnostaa enemmän kuin koskaan

Luonto houkuttelee ja kiinnostaa enemmän kuin koskaan

Koronakevät on saanut monet meistä muuttamaan tapojaan. Yksi näkyvimmistä muutoksista suomalaisten tavoissa on se, että vietämme nyt enemmän aikaa ulkona. Maa- ja metsätalousministeriön sekä Suomen Ympäristökeskuksen teettämässä kyselyssä 57 prosenttia vastanneista...