Koronapandemia vaikuttaa meidän kaikkien arkeen ikävällä tavalla. Kohta olemme saaneet vuoden verran rajoittaa elämäämme viruksen pysäyttämiseksi. Ajanjakso ei ole ollut helppo ja olemme kaikki reagoineet tähän poikkeukselliseen tilanteeseen eri tavoin. 

Näillä näkymin pandemia ei tule päästämään meitä hyppysistään vielä pitkään aikaan. Yksi pandemia-ajan pahimmista lieveilmiöistä on lisääntynyt yksinäisyys. 

Yksinäisyys on lisääntynyt niin ikäihmisten kuin myös nuorten keskuudessa. Jos ihminen on  kokenut yksinäisyyttä jo ennen pandemiaa, kokee hän tällä hetkellä yksinäisyyden vielä vahvemmin pandemian keskellä.

Pitkittynyt, ei-toivottu yksinäisyys vaikuttaa negatiivisesti mielenterveyteen. Yksinäisyyden kokeminen on hyvin henkilökohtainen asia. Yksinäisyys ja siitä keskustelu voi tuottaa häpeän tunnetta, mikä vaikeuttaa yksinäisyyden käsittelyä entisestään.

”Minua huolestuttaa se, millä tavalla tämä yksinäisyys purkautuu. Ihminen on sosiaalinen olento, joten erossa pysyminen sosiaalisesta kanssakäymisestä ei ole normaalia.” 

Korona on lisännyt yksinäisyyttä ja se herättää minussa suurta huolta. Valmistuin itse muutama viikko sitten valtiotieteiden maisteriksi ja minussa on koko viime syksyn herättänyt huolta se, kuinka moni nuori kertoo voivansa huonosti kokemastaan yksinäisyydestä johtuen. Myös moni muu, niin ikäihminen kuin työssäkäyvä, jakaa saman olon. 

Minua huolestuttaa se, millä tavalla tämä yksinäisyys purkautuu. Ihminen on sosiaalinen olento, joten erossa pysyminen sosiaalisesta kanssakäymisestä ei ole normaalia. 

Kuntapäättäjänä olen myös miettinyt, että mitä me Inkoossa voisimme tehdä yksinäisyyden ennaltaehkäisemiseksi. Itse en usko, että tähän löytyy yksiselitteinen ratkaisu. Olen kuitenkin pyytänyt, että viranhaltijat miettivät, mitä voisimme esim. yhdessä kolmannen sektorin kanssa tehdä yksinäisyyden ennaltaehkäisemiseksi. Meidän on myös pienessäkin kunnassa tiedostettava, että kunnassamme on kuntalaisia, jotka tälläkin hetkellä kokevat yksinäisyyttä. 

Ihmisen kokema yksinäisyys jättää jäljet. Eri järjestöjen tekemien kyselyiden perusteella yksinäisyys on vahvasti kasvussa koronavirustilanteen vuoksi. Tämä on ikävä asia, joka vaatii toimia kaikilta yhteiskunnassa. 

Nykyinen hallitus on laatinut kansallisen mielenterveysstrategian. Tämän strategian täytäntöönpanossa on mielestäni äärimmäisen tärkeää, että yksinäisyys sekä sen tuomat terveydelliset haasteet huomioidaan. 

Yksinäisyys on kasvussa. Yksinäisyys vaatii ymmärrystä meiltä kaikilta. Ennaltaehkäiseviin palveluihin panostamalla meidän on huolehdittava siitä, että yksinäisyyden potemisesta ei tule Suomen uutta kansantautia.

Henrik Wickström
Rkp:n varapuheenjohtaja
Kunnanhallituksen pj. 
Inkoon kunta