Den andra coronavågen är över Finland just nu. Vi har hittills lyckats undvika en lika allvarlig situation som i övriga delar av Europa. Trots det har vår ekonomi lidit kraftigt och sysselsättningsläget försämrats. De slutliga spåren av coronaepidemin ser vi först långt senare.

Sysselsättningspolitiken har diskuterats vid flera repriser under hösten. I samband med budgetmanglingen i september kom regeringen med en lista på åtgärdsförslag för att förbättra läget. Arbetet att implementera dem pågår och i samband med ramrian nästa vår blir regeringen igen tvungen att se över det sysselsättningspolitiska läget.

Vi har under hösten fått höra om flera stora bolag som meddelat om uppsägningar. Det har varit trist att läsa de här nyheterna – speciellt under dessa krävande ekonomiska tider.


”Det är viktigt att vi nu kan skapa framtidstro för företagarna. Samhället behöver satsa mer på att stödja företagen att utvecklas trots ett krävande läge.”

Jag hoppas ändå att man inom sysselsättningspolitiken satte mer fokus på den resurs och den tillväxtpotential som finns i våra många små företag. Det är faktiskt de små och medelstora företagen som sysselsätter den största delen av finländarna.

För flera företag har coronakrisen inneburit en oerhört stor osäkerhet. Att utveckla sitt företag står kanske inte direkt i fokus just nu, fast situationen förstås varierar.

Det är viktigt att vi nu kan skapa framtidstro för företagarna. Samhället behöver satsa mer på att stödja företagen att utvecklas trots ett krävande läge. Ett konkret sätt är ett stöd till de minsta företagen för att anställa den första arbetstagaren. Stödet skulle ges direkt till företaget utan omfattande byråkratiska processer.

Det är alltid ett stort beslut för företagaren att anställa en första anställd. Riskerna är många. För att minska företagarens risk skulle ett stöd i de här osäkra tiderna vara viktigt.

Att ta i bruk ett rekryteringsstöd för företagen skulle inte enbart uppmuntra företagen att utveckla, utan även skapa nya arbetstillfällen. Det om något skulle vi behöva i vårt land just nu. Stödet skulle vara speciellt viktigt också med tanke på landsbygden där det finns många små företag.

Vi lever i svåra ekonomiska tider. Nu behövs det konkreta åtgärder som skapar framtidstro för företagen.

Henrik Wickström. vice ordförande, SFP

Den här insändaren är publicerad i  HBL 28.11.2020.