Koronavirsuepidemia on vaikuttanut kaikkien meidän arkeemme. Myös media on ymmärrettävästi viimeisten kuukausien aikana keskittynyt kertomaan sekä selvittämään kansalaisille, mitä vaikutuksia vallitsevalla tilanteella on yhteiskunnallemme. Vaikka fokus yhteiskunnallisessa keskustelussa on pitkälti koronavirusepidemiassa ja sen hoidossa, jatkuu monen tärkeän asian valmistelu sekä edistäminen eri ministeriöiden syövereissä. Tämä koskee myös liikennehankkeita.

 

Hallitus on päättänyt laatia tämän hallituskauden aikana ns. valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman sisältäen 12-vuotisen toimenpideohjelman, johon on tarkoitus saada mukaan kaikki keskeisimmät infrastruktuurihankkeet, joita valtion tasolla aiotaan edistää. Työtä johtaa virkamiesjohtoinen työryhmä sekä parlamentaarinen työryhmä.

Länsi-Uudellamaalla on ollut toiminnassa alueellinen Rantarata -työryhmä viime syksystä alkaen. Ryhmässä on ollut mukana edustajia Hangosta, Raaseporista, Inkoosta, Siuntiosta ja Kirkkonummelta. Ryhmän tavoitteena on vaikuttaa juuri siihen, että rantaradan kehitystarpeet huomioidaan yo. suunnitelmassa.

 

On äärimmäisen tärkeää, että Länsi-Uudellamaalla vaikutetaan siihen, että rantarata saadaan mukaan tähän suunnitelmaan. Nyt on se hetki, jolloin asian eteen täytyy tehdä hartiavoimin vaikuttamistyötä eri tasoilla. Länsi-Uudenmaan kuntien yhteisessä työryhmässä on hyvä yhteishenki asian edistämiseksi. Viime viikolla osa ryhmän jäsenistä tapasi etänä kuntaministeri Sirpa Paateron (sdp). Parin viikon sisällä on etätapaaminen liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan (sdp) kanssa. 

 

Tässä kohtaa on tärkeää, että saamme yhdessä vaikutettua siihen, että rantarataa saadaan puskettua eteenpäin. Rantaradan näkökulmasta on pakko todeta, että tässä vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa rantaradan parantaminen olisi taloudellisesti sekä ekologisesti kaikkein parasta. Osittain kaksiraiteinen rantarata yhdistettynä Espoon kaupunkirataan olisi kaikin puolin riittävä ratkaisu ja se  palvelisi Länsi-Uudenmaan lisäksi pääkaupunkiseutua ja myös Turun seutua.

Nyt tarvitaan nimenomaan tällaisia investointeja, joita voidaan toteuttaa nopeasti sekä kustannustehokkaasti siten, että hyödyt saadaan nopeasti irti. Nyt emme puhu monen miljardin hankkeista. Esim. Espoon kaupunkiradan rakentaminen maksaa arviolta 275 miljoonaa euroa. 

 

Vaikka Inkoolla ei tällä hetkellä ole aktiivista junaliikennettä on tärkeää, että olemme edistämässä rantaradan kehittämistä. Samalla meidän on terävöitettävä näkemystämme siitä, miten rantaradan kehittäminen hyödyntää Inkoota siten, että mahdollisuudet junaliikenteen uudelleen käynnistämiseksi paranevat. Mm. Joddbölen alueen kehityssuunnitelmat tulee tässä huomioida. Tämä työ myös käynnistettiin viime kunnanhallituksen kokouksen yhteydessä.

 

Nyt meillä on se kuuluisia ”momentum”, jota me seutuna  emme voi möhliä. Nyt on vahvasti vaikutettava siihen, että rantarata huomioidaan ”isoissa pöydissä”. Sivuun jääminen voisi olla kohtalokas isku koko seudullemme. Meidän täytyy nyt puhaltaa yhteen hiileen siten, että varmistamme rantaradan mukana olon valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa.