RKP:n varapuheenjohtaja Henrik Wickström Inkoosta on ehdolla aluevaaleissa. Aluevaalit herättävät paljon kysymyksiä ja Wickström vastaa 10 kysymykseen aluevaaleihin liittyen. 

1. Miksi aluevaalit järjestetään?

”Aluevaaleissa valitaan päättäjiä aluevaltuustoihin, jotka tulevat päättämään sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastuspalveluista. Kunnat ovat aiemmin järjestäneet nämä palvelut, mutta nyt järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille, jonka korkein päättävin elin on aluevaltuusto.”

2. Mitkä kunnat kuuluvat Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueeseen? 

”Uudellamaalla on ns. erillisratkaisu ja Uudenmaan alue on jaettu osiin. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue koostuu kymmenestä kunnasta, jotka ovat Inkoon, Kirkkonummen ja Siuntion lisäksi seuraavat kunnat: Espoo, Hanko, Kauniainen, Karkkila, Lohja, Raasepori ja Vihti.

3. Kuinka iso on tuleva Länsi-Uudenmaan aluevaltuusto?

”Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valtuusto tulee koostumaan 79 valtuutetusta ja heidän tehtävänään on edustaa koko aluetta. Mikäli olet edellä mainittujen kuntien asukas ja sinulla on äänioikeus kyseisellä alueella, voit äänestää ketä vain alueen ehdokkaista.”

4. Miksi ensimmäiset aluevaalit ovat tärkeät?

”Nämä ovat ensimmäiset aluevaalit ja uudet aluevaltuustot tulevat rakentamaan uuden järjestelmän palveluiden pohjaksi. Sanotaanko näin, että ensimmäisillä aluevaltuustoilla on erittäin tärkeä tehtävä määritellä, miltä tulevaisuuden palvelut tulevat näyttämään.” 

5. Miksi sote-uudistus tehdään?

”Tällä uudistuksella halutaan varmistaa se, että jokaiselle suomalaiselle tarjotaan tasavertaiset palvelut. Väestömme ikääntyy, mikä kasvattaa palvelutarvetta kokonaisvaltaisesti. Siksi on ollut välttämätöntä löytää uusi keino sille, miten palvelut turvataan jokaiselle suomalaiselle. On syytä muistaa, että moni kunta kamppailee kasvavien sote-kustannusten kanssa, jotka nyt siis siirtyvät hyvinvointialueille.”

6. Herättääkö uudistus sinussa huolia?

”Suurin huoleni uudistuksessa on se, että palveluita keskitetään liikaa. Minä toivon, että myös pienemmillä paikkakunnilla kuten Inkoolla ja Siuntiolla on edelleen omat toimivat sote-yksikkönsä, jossa voi tavata lääkärin tai hoitajan. Samalla minua huolestuttaa hieman se, miten ihmiset tulevat suhtautumaan uuteen aluehallintoon, mikäli päätöksenteko keskittyy liikaa. On tärkeää, että aluevaltuustossa olisi edustusta myös pienemmiltä paikkakunnilta.”

7. Näetkö uudistuksessa mahdollisuuksia?

”Itse toivon, että saamme parannettua hoitoon pääsyä. Tarvitsemme myös lisää liikkuvia ja digitaalisia palveluita, joilla voimme täydentää nykyisiä palveluitamme. Uskon myös, että voimme saada  ruotsinkielisiä palveluita vahvistettua.”

8. Miksi lähdit itse ehdolle aluevaaleihin?

”Päätin lähteä ehdolle, koska nämä vaalit ovat tärkeät meidän seudullemme. Olen ollut mukana politiikassa tällä alueella jo 10 vuoden ajan. Minä haluan huolehtia siitä, että alueen asukkaiden hyvinvoinnista pidetään huolta myös jatkossa.”

9. Mitä asioita haluat edistää, mikäli sinut valitaan aluevaltuustoon? 

”Toimivat lähipalvelut omalla äidinkielellä sekä nopea hoitoon pääsy ovat minulle tärkeitä vaaliteemoja. Minä haluan, että palvelut toimivat kaikkialla alueella – aina Espoosta Hankoon. Lähisairaaloiden tulevaisuus on myös turvattava unohtamatta mielenterveyspalveluita, joihin meidän on panostettava ja saatava palvelurakenteita kehitettyä. Minä haluan myös, että voimme tarjota arvokkaan vanhuuden kaikille ja että huolehdimme lapsista, nuorista ja perheistä. Toivon myös, että voimme edistää hyvää henkilöstöpolitiikkaa yhdessä henkilökunnan kanssa.”

10. Miksi ihmisten kannattaa lähteä äänestämään?

”Nämä ovat vaalit, jotka koskettavat meitä kaikkia. Nyt päätetään siitä, mikä on esim. oman terveyskeskuksen tulevaisuus ja miten vanhustenhuolto järjestetään. Toivon näiden asioiden kannustavan ihmisiä lähtemään vaaliuurnille.”

Kyseinen kysymyspatteristo on julkaistu Kirkkonummen sanomissa la 8.1.2022.