ALUEVAALIT 2022

Olen ehdolla aluevaaleissa

länsi-uudellamaalla

Suomen historian ensimmäiset aluevaalit järjestetään 23. tammikuuta 2022. Näissä vaaleissa valitaan Länsi-Uudenmaan aluevaltuustoon 79 aluevaltuutettua. Olen ehdolla aluevaaleissa, koska haluan, että kaikki Länsi-Uudenmaan asukkaat aina Hangosta Espooseen saavat sosiaali- ja terveyspalveluita yhdenvertaisesti omalla äidinkielellään. Panostukset tulee kohdentaa hoitoon eikä liian raskaaseen byrokratiaan.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue koostuu seuraavista kunnista: Hanko, Raasepori, Inkoo, Lohja, Karkkila, Vihti, Siuntio, Kirkkonummi, Kauniainen ja Espoo. Jos olet näiden kuntien asukas, voit äänestää minua näissä tärkeissä vaaleissa.

Tällä sivulla voit tutustua ajatuksiini liittyen aluevaaleihin. Jos sinulla on jotain kysyttävää, voit laittaa minulle viestiä sähköpostiosoitteeseen: henrik.wickstrom@sfp.fi.

Keskeiset vaaliteemani on esitelty tässä alla. 

laadukkaat lähipalvelut omalla äidinkiellellä.

Laadukkaat lähipalvelut ovat  meille kaikille tärkeitä. Minä haluan, että sinä voit jatkossakin hakea apua oman kotikuntasi terveyskeskuksesta. Suomen väestö ikääntyy ja sama trendi näkyy myös meillä Länsi-Uudellamaalla. Se asettaa haasteita palvelun järjestäjille eli alueelle.

On tärkeää, että me panostamme juuri siihen, että ihmiset hakeutuvat lähipalveluiden piiriin mahdollisimman ajoissa. Tästä syystä palveluita ei saa keskittää liikaa. Tämä on tärkeää ihmisten hyvinvoinnin näkökulmasta. Meidän tulee välttää ihmisten ”pompottelua”. Palvelut tulee saada ”yhden luukun” – periaatteella.  Lue lisää ajatuksistani TÄSTÄ

Laadukkaat mielenterveyspalvelut

Mielenterveys on kasvava yhteiskunnallinen haaste. Tällä erää suurin syy sairauseläkkeelle joutumiseen ovat juuri mielenterveysongelmat. Mielenterveysongelmat ovat edelleen kasvussa eikä koronavirusepidemia ole helpottanut tilannetta. Tämä näkyy niin lapsissa ja nuorissa kuin myös työikäisissä ja iäkkäissä.

Itse olen huolissani siitä, että meillä Länsi-Uudellamaalla on harvakseltaan tarjolla matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita. Juuri matalan kynnyksen palveluilla voisimme nopeammin auttaa ihmisiä, joilla on haasteita mielenterveyden kanssa. Lue lisää TÄSTÄ

Sujuvat hoitoketjut vauvasta vaariin

Mielestäni on tärkeää, että sinä saat tarvitsemaasi oikealaatuista hoitoa ajoissa. Meidän tulee panostaa siihen, että ennaltaehkäisevät palvelut toimivat ja että perustason terveydenhuollon palvelut toimivat laadukkaasti.

Länsi-Uusimaa koostuu niin maaseudusta kuin tiheistä kaupunkialueistakin. Tämä asettaa omat haasteensa palveluiden järjestämiselle. Yhdenvertaiset palvelut pitää turvata niin pienissä kunnissa kuin isossa Espoossakin. Mielestäni meidän tulee taloudellisesti panostaa juuri palveluihin eikä turhaan hallintoon.

Minä haluan, että alueemme on lapsi- ja perheystävällinen. Tämän tulee näkyä kaikessa päätöksenteossa. On tärkeää, että me suunnittelemme palvelumme yhdessä alueen asukkaiden kanssa. Lue lisää TÄSTÄ

Arvokas vanhuus kuuluu kaikille

Minun mielestäni Suomessa oleva hoitajapula on yksi hyvinvointiyhteiskuntamme suurimmista haasteista. Me tiedämme, että hoitotarve kasvaa ikääntyvän väestön myötä. Näin ollen hoitajapula on otettava vakavasti. 

Me emme hyvinvointialueena voi yksinään ratkaista hoitajapulaa. Me voimme kuitenkin nyt pitää huolen siitä, että alueesta tulee hyvä ja vastuullinen työnantaja, joka kuuntelee työntekijöitään. Meidän pitää huolehtia, että jokaisella esihenkilöllä on aikaa kohdata jokainen työntekijä. On tärkeää muistaa, että hyvinvoiva henkilökunta on avain parhaille palveluille. Jokaiselle ikäihmiselle on tarjottava arvokas vanhuus. Meidän tulee huolehtia siitä, että hoitajilla on aidosti aikaa kohdata ikäihmiset niin kotihoidossa kuin palveluasumisessakin. Lue lisää TÄSTÄ

hyvinvoiva henkilökunta mahdollistaa parhaat palvelut

Minun mielestäni Suomessa oleva hoitajapula on yksi hyvinvointiyhteiskuntamme suurimmista haasteista. Me tiedämme, että hoitotarve kasvaa ikääntyvän väestön myötä. Näin ollen hoitajapula on otettava vakavasti. 

Me emme hyvinvointialueena voi yksinään ratkaista hoitajapulaa. Me voimme kuitenkin nyt pitää huolen siitä, että alueesta tulee hyvä ja vastuullinen työnantaja, joka kuuntelee työntekijöitään. Meidän pitää huolehtia, että jokaisella esihenkilöllä on aikaa kohdata jokainen työntekijä. On tärkeää muistaa, että hyvinvoiva henkilökunta on avain parhaille palveluille. Lue lisää TÄSTÄ

LÄHDE MUKAAN KAMPANJAAN

Eduskuntavaalit

TUE KAMPANJAANI

Kuntavaalit 2021