Hyvä henkilöstöpolitiikka

Minun mielestäni Suomessa oleva hoitajapula on yksi hyvinvointiyhteiskuntamme suurimmista haasteista. Me tiedämme, että hoitotarve kasvaa ikääntyvän väestön myötä. Näin ollen hoitajapula on otettava vakavasti. 

Me emme hyvinvointialueena voi yksinään ratkaista hoitajapulaa. Me voimme kuitenkin nyt pitää huolen siitä, että alueesta tulee hyvä ja vastuullinen työnantaja, joka kuuntelee työntekijöitään. Meidän pitää huolehtia, että jokaisella esihenkilöllä on aikaa kohdata jokainen työntekijä. On tärkeää muistaa, että hyvinvoiva henkilökunta on avain parhaille palveluille. 

-Hoitajavaje on yksi isoimmista haasteistamme. Alueen tulee juuri siksi panostaa henkilöstöpolitiikkaan. Henkilökunta tulee osallistaa aktiivisesti työkulttuurin luomiseen.
-Henkilökunnalle on tarjottava hyvät mahdollisuudet joustoihin omassa työssään.
-Henkilökunnan työturvallisuudesta tulee pitää aktiivisesti huolta. Meidän tulee myös muistaa ylläpitää VPK-toimintaa, joka on tärkeä osa pelastustoimintaa alueella.
-Me emme saa hyväksyä häirintää tai työpaikkakiusaamista. Näihin on puututtava matalalla kynnyksellä.