laadukkaat lähipalvelut omalla äidinkiellellä

Laadukkaat lähipalvelut ovat  meille kaikille tärkeitä. Minä haluan, että sinä jatkossakin voit hakea apua oman kotikuntasi terveyskeskuksesta. Suomen väestö ikääntyy ja sama trendi näkyy myös meillä Länsi-Uudellamaalla. Se asettaa haasteita palvelun järjestäjille eli alueelle.

On tärkeää, että me juuri panostamme siihen, että ihmiset hakeutuvat lähipalveluiden pariin mahdollisimman ajoissa. Siitä syystä palveluita ei saa keskittää liikaa. Tämä on tärkeää ihmisten hyvinvoinnin näkökulmasta. Meidän tulee välttää ihmisten pompottelua. Palvelut tulee saada yhden luukun periaatteella. 

Minä haluan edistää seuraavia asioita: 

 

-Jokaisessa Länsi-Uudenmaan kunnassa tulee olla oma terveys- tai  sote-keskus, jossa peruspalvelut ovat saatavilla. Alueen asukkaat saavat hakeutua hoitoon alueen kaikkiin keskuksiin.

-Meidän tulee varmistaa se, että palvelut järjestetään yhdenvertaisesti molemmilla kotimaisilla, suomeksi ja ruotsiksi.

-Hoitotakuun tulee toteutua. Perusterveydenhuollossa vastaanotolle tulee päästä seitsemän vuorokauden sisällä. 

-Alueen tulee aktiivisesti edistää elävää kaksikielisyyttä. Länsi-Uudellamaalla on valtakunnallinen erityistehtävä ruotsinkielisten palveluiden kehittämisessä. Tähän työhön on panostettava.

-Digitaaliset ja liikkuvat palvelut täydentävät fyysistä vastaanottopalveluita.

-Raaseporin, Lohjan ja Jorvin sairaalat ovat tärkeitä koko alueelle. Lohjan ja Raaseporin sairaaloita tulee kehittää siten, että ne voivat tukea laajemminkin alueen asukkaita.

-Alueen ja HUSin välillä tulee saada toimiva yhteistyö.

-Yritykset ja yhdistykset tulee ottaa aktiivisesti mukaan tukemaan palveluiden järjestämistä. Tästä syystä palvelusetelit on hyvä ottaa käyttöön. Leveitä hartioita ei saada ilman yrityksiä ja yhdistyksiä. 

-Hankintoja tulee pilkkoa siten, että myös pienet yritykset voivat osallistua hankintoihin.

-Meidän tulee varmistaa nopea hoitoon pääsy. Sen vuoksi on tärkeää, että meillä on tarpeeksi ensihoitoyksiköitä ympäri koko aluetta.

-Hyvinvointialueen talouden tulee olla kestävällä pohjalla. Tärkeää on se, ettei kokonaisveroaste enää tässä maassa nouse. 

-Kestävä kehitys ja tasa-arvo tulee näkyä kokonaisvaltaisesti alueen päätöksenteossa. 

-Alueen asukkaat tulee ottaa mukaan päätöksentekoon mm. vaikuttamistoimielinten avulla.