toimivat mielenterveyspalvelut

Mielenterveys on kasvava yhteiskunnallinen haaste. Tällä erää suurin syy sairaseläkkeelle joutumiseen ovat juuri mielenterveysongelmat. Mielenterveysongelmat ovat edelleen kasvussa ja koronavirusepidemia ei ole helpottanut tilannetta. Tämä näkyy niin lapsissa ja nuorissa kuin myös työikäisissä ja iäkkäissä.

Itse olen huolissani siitä, että meillä Länsi-Uudellamaalla on harvakseltaan tarjolla matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja. Juuri matalan kynnyksen palveluille voisimme nopeammin auttaa ihmisiä, joilla on haasteita mielenterveyden kanssa.

Minä haluan edistää seuraavia asioita: 

 -Jokaisessa kunnassa on tarjottava matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita kaikkien ikäisille. 

-Nuorille on tarjolla matalan kynnyksen vastaanottoja siellä, missä he liikkuvat ja että he tarvittaessa pääsevät vastaanotolle myös ilman ajanvarausta.

-Seitsemän päivän hoitotakuun tulee myös onnistua mielenterveyspalveluissa. 

-Meidän tulee huolehtia siitä, että mielenterveyspalveluista tulee oleellinen osa perusterveydenhuoltoa.

-Mielenterveyspalvelut tulee saada omalla äidinkielellään. 

-Meidän tulee ottaa käyttöön terapiatakuu Länsi-Uudellamaalla.

-Mielenterveysongelmat ovat yleensä moninaisia ja juuri tästä syystä. 

-Kitkemme aktiivisesti yksinäisyyttä eri ikäryhmissä.