Meillä on takana kuuma kesä, joka muutamassa päivässä vaihtui viileämpään ja sateisempaan loppukesään. Sään ääri-ilmiöt ovatkin olleet yksi suurimmista keskustelunaiheista kuluneen kesän aikana. Ilmastonmuutos on siis ollut ”tapetilla” keskusteluissa täällä Suomessa. Ilmastokeskustelu tulee varmaan jatkumaan kiivaana tulevien viikkojen aikana, koska Marinin hallitus on julkisuudessa luvannut, että päästövähennyksiin pyrkiviä päätöksiä tullaan tekemään syksyn budjettiriihen aikana.

Myös kunnissa on tärkeä herätä ilmastonmuutokseen. Ilmastonmuutos on tieteellisesti todettu asia, joka koskettaa myös meitä kuntakentällä. Useampi Suomen kunta on liittynyt mukaan ns. Hiilineutraalit kunnat -verkostoon. Verkostossa olevat kunnat ovat sitoutuneet pienentämään päästöjään 80 prosentilla vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Myös Inkoo kuuluu Hinku-kuntiin.

Tuo edellämainittu tavoite on äärimmäisen kova. Sen saavuttaminen vaatii tekoja. Kaikkeen kunnat eivät voi vaikuttaa, mutta kunnat ovat merkittävässä roolissa, mitä tulee päästöjen vähentämiseen. Kunnat vastaavat maankäytöstä, suunnittelusta, ympäristönsuojelusta ja vaikkapa joukkoliikenteestä. Kunnat tekevät myös paljon hankintoja ja investointeja, joilla on myös vaikutuksia päästöihin. Tämä näkyy myös Inkoon päästöissä, jotka esimerkiksi vähenivät reilulla seitsemällä prosentilla vuonna 2020 edeltävän vuoden tasosta.

 


Juuri oikeudenmukainen vihreä siirtymä on tärkeä muistaa myös kunnissa. Syyttelemällä ei ilmastonmuutosta pysäytetä. Inkoossa aloitamme syksyllä kuntastrategian päivittämisen.


Me Inkoossa olemme tehneet kuluneiden vuosien aikana enenevässä määrin erilaisia toimia, joilla olemme pyrkineet vähentämään päästöjä. Olemme mm. asentaneet aurinkopaneeleita eri rakennusten katoille, panostaneet joukkoliikenteeseen sekä aktiivisesti pyrkineet löytämään erilaisia kannustimia sille, että kuntalaiset ja kunnassa toimivat toimijat kokisivat ilmastotyön merkityksellisenä. Alkuvuodesta saimme valtionavustuksen, jonka avulla pyrimme tukemaan paikallisten maanviljelijöiden vihreää siirtymää yhdessä viljelijöiden kanssa. 

Itse en henkilökohtaisesti kuitenkaan pidä siitä syyttelystä, jota tietyt poliittiset liikkeet haluavat tehdä ilmasto-keskusteluissa. Yleensä tulilinjalle joutuvat maanviljelijät. On hyvä muistaa, että Suomessa tuotettu ruoka kuuluu maailman puhtaimpiin jo nyt. Maanviljelijät painivat jo nykyään kannattavuusongelmien kanssa. Myös sään ääri-ilmiöt vaikuttavat negatiivisesti viljelijöiden toimintaedellytyksiin.

Juuri oikeudenmukainen vihreä siirtymä on tärkeä muistaa myös kunnissa. Syyttelemällä ei ilmastonmuutosta pysäytetä. Inkoossa aloitamme syksyllä kuntastrategian päivittämisen. Myös siinä on hyvä nostaa esiin ilmastonmuutos. 

Meillä on Inkoossa myös ‘’Hinku-työryhmä’’ ja se tulee valtuuston aiemman päätöksen mukaisesti käynnistämään ns. päästö-tiekartan laatimisen, joka on strategia sille, miten me kuntana voimme vähentää päästöjämme. Tässä työssä on tärkeää ottaa kuntalaiset ja yritykset mukaan.

Ilmastonmuutos tulee koko ajan lähemmäksi myös meitä. Kunnilla on tärkeä asema juuri ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Valtio voi vauhdittaa tätä työtä laatimalla paremmin kunnille suunnattuja ilmastotukia ja kannustimia, joilla ilmastonmuutoksen vastaista työtä voidaan vauhdittaa. Tosiasia on kuitenkin se, ettei mikään kunta voi enää olla ottamatta kantaa ilmastonmuutokseen sekä sen vastaiseen työhön.


Henrik Wickström

RKP:n varapuheenjohtaja
Kunnanhallituksen pj. 
Inkoon kunta