Olemme eläneet reilun vuoden koronan varjossa. Muistan hyvin, kun maaliskuussa 2020 koronakriisi alkoi. Ajatuksia siitä, mitä vaikutuksia tällä voisi olla Inkoolle ja inkoolaisille vilisi mielessä. Epätietoisuudessa eläminen ei koskaan ole mukavaa. Siihen me olemme kaikki saaneet kuitenkin tottua kuluneen vuoden aikana.

Inkoolla on avaimet menestykseen mikäli me itse haluamme määrätietoisesti tehdä työtä sen eteen. Olemme viime vuosina pyrkineet aktiivisesti, yhdessä teidän kuntalaisten kanssa, kehittämään kuntaa siten, että kaikki inkoolaiset kokevat kunnan entistä viihtyisämmäksi ja että me houkuttelisimme lisää kuntalaisia Inkooseen. Alkuvuoden asukaskehitys näyttääkin positiiviselta, sillä Inkoon asukasluku on alkuvuodesta kasvanut 17:llä asukkaalla. 

Yksi tärkeä kehittämiskohde ovat uudet asuinalueet. Uusia asuinalueita on kehitettävä ja niitä meillä on myös suunnitteilla. Nuoret ja ikäihmiset tarvitsevat esim. kerrostaloasuntoja keskusta-alueelle ja tähän meidän on panostettava sekä löydettävä ratkaisuja. Myös omakotitalotontit ovat kysyttyjä ja meidän on varmistettava, että niitä löytyy. 

Vireä kunta tarvitsee myös hyvän taloudellisen pohjan, jolla seistä. Inkoossa on tällä erää kohtuullisen hyvä taloudellinen tilanne. Meillä on kuitenkin suhteellisen iso investointitarve, jonka purkaminen tulee olemaan yksi tulevan valtuuston isoista kysymyksistä. 

Ikärakenteemme on tilastojen valossa ikääntymään päin, mikä noudattaa pitkälti kansallista trendiä. On tärkeää, että vanhustenpalveluita kehitetään siten, että ne vastaavat tähän kasvavaan palvelutarpeeseen. Meidän on ennen kaikkea kehitettävä ennaltaehkäiseviä palveluita, jotta Inkoossa on turvallista ikääntyä. 

Näen tärkeänä ymmärtää ja aktiivisesti huomioida myös lasten, nuorten ja perheiden palvelutarpeet. On tärkeää, että lisäämme vuorovaikutusta niin lasten, nuorten kuin perheidenkin suuntaan kehittäessämme näitä palveluita. Itse näen terveyskeskuksen kunnostustyön tärkeänä, koska koen, että me tarvitsemme perhepalveluille parempia toimitiloja. Hyvät harrastusmahdollisuudet ovat lapsille ja nuorille tärkeitä ja merkityksellisiä. Monipuolisen harrastustoiminnan mahdollistaminen on mielestäni meille kuntana tärkeää. 

Jotta taloustilanteemme pysyy kohdillaan, vaatii se jatkuvaa tarkastelua siitä, mitä voisimme tehdä toisin. Samalla meidän on luotava mahdollisuuksia yrittäjyydelle. Inkoonportti-aluetta on laajennettava ja Joddbölen alueen kehitystä tuettava. Olisi upeaa, mikäli Fortum saisi käynnistettyä uutta toimintaa Joddbölen alueella. Käymme aktiivista dialogia asiasta Fortumin kanssa jatkuvasti.

Uusien kuntalaisten houkutteleminen on myös tärkeää. Itse uskon, että Inkoon konsepti on hyvä. Pk-seudun läheisyys, hyvät peruspalvelut, luonto, saaristo ja meri. Meillä löytyy myös harrastusmahdollisuuksia lapsille ja joukkoliikennettä on saatu kehitettyä hyvään suuntaan. Meidän on tarjottava sujuva arki viihtyisässä ympäristössä. Juuri elinympäristöön on panostettava ja toivon, että me voimme tulevina vuosina käynnistää rantaraitin rakentamisen Inkoon keskustassa, joka päättyy Lilluddenille. Tämä on jo huomioitu Inkoonrannan kaavassa. 

Inkoon keskusta-aluetta on muutenkin kehitetty ja olemme kuntana halunneet tarjota paremmat puitteet yrittäjyydelle. Palvelut keskusta-alueella ovat kasvaneet ja tätä työtä on jatkettava, unohtamatta kyliemme tarjoamaa potentiaalia.

Etätyö on meille suuri mahdollisuus ja uskon, että voimme hyötyä tästä. Suomen Yrittäjät ovat teettäneet useita kyselyitä liittyen etätyöhön ja moni yritys on ilmoittanut halukkudestaan ottaa etätyön osaksi normaalia työarkea. Monipaikkaisuus tulee yleistymään ja se on Inkoolle etu. Toimivat verkkoyhteydet ovat edellytys tälle; unohtamatta hyviä joukkoliikenneyhteyksiä, joiden eteen olemme tehneet runsaasti kehittämistyötä. Jatkamme myös aktiivista kehittämistyötä mm. kantatie 51:n kehittämisen eteen. 

Inkoo on viihtyisä kokonaisuus ja uskon Inkoon tunnettavuuden kasvaessa Inkoon houkuttelevan entistä enemmän uusia kuntalaisia. Kuntaa kehittäessä emme kuitenkaan saa unohtaa Inkoon identiteettiä ja arvoja, kuten yhteisöllisyys, kaksikielisyys, ystävällisyys, paikallisuus sekä luonto. Nämä ovat meidän valttejamme myös jatkossa ja saavat meidät erottumaan joukosta.