Inkoon asukasluku on ollut alkuvuodesta kasvussa, mikä on hieno asia. Kunnan tulevaisuutta silmällä pitäen on tärkeää, että herätämme kiinnostusta Inkoota kohtaan myös nuorten keskuudessa. 

On selvää, että opintovuosien jälkeen nuoret tekevät elämän kannalta ratkaisevia päätöksiä myös asumisen suhteen. Asumiskustannukset ovat pk-seudulla varsin korkeita ja nuorilla on nykyään vaikeaa päästä kiinni omaan omistusasuntoon ellei opintojen ohessa ole tehnyt töitä. Inkoo sijaitsee lähellä pk-seutua ja asumiskustannuksemme ovat alhaisemmat. Näin ollen Inkoo voi hyvin toimia myös nuorille sopivana etätyöpaikkana. 

Monipaikkaisuuden ja etätyöskentelyn lisääntyessä voi esim. juuri Inkoo soveltua nuorille hyvin myös asuinpaikkakunnaksi. Nuoret ovat näppäriä tietotekniikan kanssa ja uskon kehityksen menevän siihen, että eri alojen IT-taitajia ja somettajia tullaan tarvitsemaan enemmän. Kaikkia näitä töitä voi tehdä helposti etänä, ja näin ollen arki Inkoosta käsin sujuu mallikkaasti. 

Nuorille suunnattua asumista on tärkeä edistää myös Inkoossa. Etenkin vuokra-asumisesta on puutetta ja tähän on löydettävä ratkaisuja. Olemme viime vuonna laatineet kunnassa asuntopoliittisen ohjelman ja sen edistäminen on tulevan valtuuston toimesta tärkeää. 

Meidän on kuitenkin tärkeää ymmärtää, miten asuinpaikasta tehdään myös nuorille mukava. Lähipalvelut ovat tärkeitä myös nuorille. Liikuntamahdollisuudet sekä kulttuurivirikkeet ovat nuorille myös merkityksellisiä; Inkoossa olemme luoneet edellytyksiä yritystoimintaan, esim. pienvenesataman yhteyteen kesäisin, ja tästä kehityksestä on tullut kiitosta etenkin nuorilta. Ja mitä tulee etätöihin, niin  toimivat verkkoyhteydet ovat tärkeät, unohtamatta hyviä joukkoliikenneyhteyksiä. Nuorille luonto ja ympäristökysymykset ovat tärkeitä ja meidän lähiluontomme Inkoossa on ihan omaa luokkaansa. 

Kun luomme mahdollisuuksia asumiselle, on meidän huolehdittava myös nykyisten kuntalaisten palveluista. Jokaisen inkoolaisen täytyy voida tuntea olonsa merkitykselliseksi. Korona on kurittanut myös Inkoon nuoria ja nuoria aikuisia, etenkin mielenterveyden osalta. Matalan kynnyksen palvelut sekä riittävät resurssit nuorisopuolella ovat tärkeitä. 

Minä toivon myös, että Inkoo voisi kuntana tukea nuorten ajatuksia ja elämää. Nuorilla voi olla välillä ”villejäkin” ajatuksia siitä, mitä kunnassa tulisi tehdä. Meidän tulisi nähdä nuorten tuoma innovatiivisuus mahdollisuutena myös kunnalle. On tärkeää saada nuoret osaksi kunnan kehittämistä paremmaksi meille kaikille. 

Jokainen kunta, myös Inkoo, tarvitsee nuoria. Inkoon pitää tuntua kodilta lapsiperheille, nuorille ja ikäihmisille sekä heille, jotka asuvat yksin. Kaikki ryhmät tulee huomioida ja meidän on tarjottava eväät merkitykselliselle arjelle ja elämiselle ilman vastakkainasettelua.