Inkoossa on viime viikkoina puhuttanut nuorten käyttäytyminen. Kunnan alueella on tapahtunut tihutöitä, jotka eivät ole millään lailla hyväksyttäviä. Toisen omaisuuteen ei saa koskea.

On kuitenkin syytä tarkemmin miettiä, miten nuorten asiat ovat Inkoossa. Koronavirusepidemia on vaikuttanut eritoten nuoriin ja nuorten hyvinvointiin. Tämä on asia, joka meidän on huomioitava myös Inkoossa.

Kunnassa valmistelemme parhaillaan ensi vuoden talousarviota. Mielestäni on tärkeää, että teemme panostuksia juuri nuorisopalveluiden suhteen. Tällä erää on jo selvää, että joudumme tekemään panostuksia, mitä tulee ”lisäkäsiparien” saamiseksi nuorisotoimialalle. Nuorisotyön on jalkauduttava nuorten pariin vahvemmin ja monimuotoisemmin työtavoin kuin aiemmin. Tätä on jo tehty kouluissa sekä Inkoon keskustassa. Tätä työtä tulisi edelleen laajentaa. Myös matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut sekä niiden järjestäminen tulee huomioida nuorisopalveluissa unohtamatta mielekkäitä harrastuksia.

Samalla meidän on mietittävä, mitä mielekästä toimintaa me voimme kehittää nuorille Inkoossa. Tässä työssä on tärkeää ottaa nuoret mukaan. Inkoossa on nuorisofoorumi, joka on nuorten vaikuttamistoimielin. Heidän tehtävänsä on nostaa esiin nuorille tärkeitä asioita kunnallisessa päätöksenteossa.

Henkilökohtaisesti koen myös, että nuorisotilat tarvitsevat paremmat toimitilat. Tätä suunnittelutyötä on tärkeää tehdä yhdessä nuorten kanssa. Meidän on myös mietittävä, mitä muita mukavia oleskelupaikkoja nuoret kaipaavat. Itse olen saanut palautetta mm. skeittirampin parannustarpeista. Mielestäni näitä tarpeita on hyvä käydä läpi ja mahdollisesti myös toteuttaa, kun uusi Kyrkfjärdens skola on valmis.

Nuorille on tärkeää tarjota mielekäs arki. Me tiedämme, että panostukset nuorisopalveluihin ovat tulevaisuusinvestointi. Koronan jälkeen nämä panostukset tulevat olemaan vieläkin tärkeämpiä. 

Henrik Wickström
Kunnanhallituksen pj. (r.)
Inkoon kunta