KUNTAVAALIT 2021

Tervetuloa tutustumaan kuntavaaliohjelmaani! Toimiva ja hyvinvoiva Inkoo rakennetaan yhdessä! 

Kuntavaalit 2021 pidetään kesäkuussa. Tervetuloa tutustumaan ajatuksiini kuntavaaleihin liittyen sekä siihen, miten minä haluaisin kehittää Inkoota yhdessä kanssasi. Minä haluan tedhä töitä hyvinvoivan ja elinvoimaisen Inkoon eteen. Inkoon tulee olla rohkea uudistaja, joka kuitenkin kunnioittaa perineteitään. Inkoon luomoava luonto, meri ja saaristo sekä ok-seudun läheisyys luo kaikki edellytykset dynaamiselle, kasvavalle ja hyvinvoivalle kunnalle. Haluan nähdä, että Inkoo on toimiva kokonaisuus, joka tarjoaa puitteet sujuvalle arjelle.  

Tällä sivulla, sekä kuntavaalit 2021 -välilehdillä kerron tarkemin ajatuksistani Inkoon kehittämiseen liittyen. Nostan näissä vaaleissa esiin neljä keskeistä teemaa ja ne näkyvät tässä alla. 

Muista, jos sinulla on jotain kysyttävää niin voit olla minuun yhteydessä vaikkapa sähköpostitse: henrik.wickstrom@sfp.fi. 

Hyvinvoiva inkoolainen

Minä haluan, että juuri sinä, joka asut täällä Inkoossa, voit hyvin. Inkoolaisten tulee edelleen voida luottaa siihen, että peruspalvelut ovat saatavilla lähellä Inkoossa. Jokaisella inkoolaisella tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet saada palvelut hyvin ja asianmukaisesti tuotettuina omalla äidinkielellään joko ruotsiksi tai suomeksi.

Myös Inkoossa väestö ikääntyy muun Suomen tapaan. Jokaiselle ikäihmisille on tarjottava arvokas vanhuus. Meidän on tärkeää panostaa ennaltaehkäiseviin palveluihin, jotka tukevat kokonaisvaltaisesti ikäihmisen hyvinvointia.

Koronavirusepidemia on vaikuttanut kokonaisvaltaisesti meidän kaikkien hyvinvointiin. Yksinäisyys sekä mielenterveyden haasteet ovat kasvussa. Nämä ovat asioita, jotka meidänkin on huomioitava tulevina vuosina.

Haluan, että Inkoo tarjoaa turvallisen ja viihtyisän elinympäristön kaikille inkoolaisille. Inkoolaiset ovat aktiivisia ja on tärkeää, että panostamme myös kuntalaisten mahdollisuuteen vaikuttaa kunnan kehitykseen ja päätöksentekoon. Avoimessa vuorovaikutuksessa on voimaa. Lue tarkempia ajatuksiani aihepiiriin liittyen TÄÄLTÄ.

Kehittyvä ja elinoivoimainen Inkoo 

Mielestäni olemme saaneet Inkoossa hyvän kehitysvireen päälle. Minä haluan, että Inkoo on elinvoimainen ja vireä kunta, joka rohkealla tavalla uudistuu. Inkoon tulee olla edelläkävijä, joka huomioi Inkoon ominaispiirteet kehityksessään, kuten luonnon, pk-seudun läheisyyden sekä Inkoossa vallitsevan vahvan yhteisöllisyyden.

Inkoolla on vahva maine yrittäjien keskuudessa. Kunnan tiivis yhteistyö yrityskentän kanssa on kerännyt jopa kansallisella tasolla kehuja. Vahva yrityskenttä on myös tärkeä kivijalka kunnan taloudessa. Kunnalle yritykset ovat erittäin tärkeitä. Minä haluan, että Inkoo on yrittäjämyönteinen kunta ja toivon, että voimme tulevalla valtuustokaudella jatkaa Inkoonportti-alueen kehittämistä. Haluan myös panostaa siihen, että saisimme Inkoossa ns. ”startup”-kulttuuria vahvistettua. Uusien yritysten toiminnan mahdollistaminen on tärkeää elinvoimaisen kunnan näkökulmasta.

Kunnan on tärkeä luoda edellytyksiä yrittäjyydelle. Mielestäni meidän on jatkettava myös Inkoon keskustan kehittämistä. Inkoonranta-alue toteutuu tulevina vuosina ja meidän on myös tästäkin näkökulmasta jatkettava aktiivista kehitystyötä Inkoon keskusta-alueella. Emme myöskään saa unohtaa Inkoon kyliä, joilla on omat ominaispiirteensä. Barösundin palvelut ovat kehittyneet huimasti viime vuosina ja tälle työlle meidän on myös jatkossa annettava tukemme.

Joukkoliikenne on tärkeä osa Inkoon palveluita. Toimivat joukkoliikenneyhteydet ovat tärkeitä monelle perheelle. Uusien asukkaiden houkuttelemiseksi on tärkeää, että voimme tarjota hyvän ja kattavan joukkoliikennetarjonnan. Meidän tulee jatkaa myös aktiivista vaikuttamistyötä niin kantatie 51:n kuin myös rantaradan parantamiseksi. Tällä hetkellä meillä ei ole junaliikennettä, mutta liikennepalvelut ovat murroksessa ja valtio on myös panostamassa enenevässä määrin junaliikenteen edistämiseen, joten mahdollisuutta junaliikenteeseen on ylläpidettävä jatkossakin aktiivisesti. Inkoossa moni pendelöi myös autolla Helsinkiin. Mielestäni on tärkeää, että lataustolppainfraa saadaan Inkoossa kehitettyä yhdessä valtion kanssa.

Haluan tehdä työtä dynaamisen, nuorekkaan ja kehittyvän Inkoon puolesta. Lue tarkemmin ajatuksistani TÄÄLTÄ

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi on minulle sydämenasia. Lapset ja nuoret ovat tulevaisuutemme, mutta meidän on ymmärrettävä, että päätökset siitä, millaisen elämän lapset ja nuoret saavat, tehdään nyt.

Minä haluan, että Inkoo mielletään lapsi- ja perheystävällisenä kuntana. Inkoo on upea kunta ja uskon, että moni perhe näkee Inkoon kuntana, joka huomioi lapset, nuoret ja perheet päätöksenteossa. Koronavirusepidemia rajoituksineen on vaikuttanut ennen kaikkea lapsiin ja nuoriin. Meidän on tehtävä kaikkemme myös Inkoossa, jotta lapsilta ja nuorilta ei tulevaisuudenusko hiivu. On tärkeää, että jokaiselle lapselle ja nuorelle voidaan tarjota mielekäs harrastus. Meidän on myös huolehdittava nuorisotoimen resursseista.

Minä haluan, että perheiden arki Inkoossa on sujuvaa. Varhaiskasvatus ja koulut ovat tärkeitä perheiden arjen näkökulmasta. Yhteistyö perheen ja koulun välillä on tärkeää. Lue lisää ajatuksistani TÄÄLTÄ.

Viihtyisä elinympäristö

Mielestäni Inkoon luonto on uniikki ja näin ollen yksi Inkoon tärkeimmistä valteista. Metsämme, saaristomme ja peltomme luovat upean ympäristön, josta me kaikki inkoolaiset saamme nauttia päivittäin.

Koronaepidemia on herättänyt suomalaisissa kiinnostuksen luontoa kohtaan. Ihmiset haluavat nyt viettää aikaa ulkona luonnossa. Tämä näkyy myös Inkoossa ja inkoolaiset ovatkin löytäneet luonnon ja lähiympäristön. Tämä on hieno asia ja itse koen, että tämä vaikuttaa myös kunnan toimintaan. Meidän on luotava uusia kokoontumis- ja retkipaikkoja luonnossa sekä aivan eri tavalla tuoda esiin ja kehittää jo olemassa olevia ulkoilualueitamme yhdessä mm. paikkakunnalla toimivien yhdistysten kanssa. On myös tärkeää, että pidämme hyvää huolta ulkopaikoistamme. Uimapaikkojen ja ulkoilualueiden tulee olla kunnossa ja hyvin hoidettuja.

Kestävä kehitys on minulle tärkeä asia ja arvo. Ilmastonmuutos vaikuttaa myös meihin ja meidän on tehtävä ilmaston näkökulmasta järkeviä päätöksiä, jotka ovat oikeudenmukaisia taloudellisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta. Meidän on huolehdittava lähiympäristöstämme ja uskon, että tähän me myös pystymme. Inkoossa on paljon maatalousyrittäjiä ja on ollut hieno huomata, että moni aktiivisesti tarjoaa tuotteitaan myyntiin. Lähiruoka on minulle tärkeä asia ja toivon, että voisimme enenevässä määrin huomioida lähiruoan mahdollistamisen myös kunnan hankinnoissa.

Mielestäni Inkoo on asuntopolitiikan saralla saanut jo paljon aikaan. Meidän on kuitenkin edelleen jatkettava aktiivista maapolitiikkaamme. Mielestäni tarvitsisimme vuokra-asuntoja, jotka soveltuisivat etenkin nuorille ja toisaalta myös ikäihmisille. Perheille on myös suunnattava sellaisia mukavia asumisvaihtoehtoja, jotka vastaavat heidän tarpeisiinsa. Omakotitalotontteja tulemme tarvitsemaan lisää.

Etätyötrendi on nousussa ja se näkyy myös Inkoossa. Meidän on näin ollen nyt toimittava, mikäli me haluamme hyötyä siitä muuttovirrasta, joka on kääntynyt pois pk-seudulta. Inkoolla on kaikki mahdollisuudet kasvuun, mikäli me osaamme hyödyntää tilanteen oikein. Näin ollen aktiivinen asuntopolitiikka on tärkeää. Kaavoituksen tulee myös mahdollistaa asuminen Inkoon kylissä. Lisätietoja TÄÄLTÄ

LÄHDE MUKAAN KAMPANJAAN

Eduskuntavaalit

TUE KAMPANJAANI

Kuntavaalit 2021