Hyvinvoivat Inkoolaiset

Minä haluan, että juuri sinä, joka asut täällä Inkoossa, voit hyvin. Inkoolaisten tulee edelleen voida luottaa siihen, että peruspalvelut ovat saatavilla lähellä Inkoossa. Jokaisella inkoolaisella tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet saada palvelut hyvin ja asianmukaisesti tuotettuina omalla äidinkielellään joko ruotsiksi tai suomeksi.

Myös Inkoossa väestö ikääntyy muun Suomen tapaan. Jokaiselle ikäihmisille on tarjottava arvokas vanhuus. Meidän on tärkeää panostaa ennaltaehkäiseviin palveluihin, jotka tukevat kokonaisvaltaisesti ikäihmisen hyvinvointia.

Koronavirusepidemia on vaikuttanut kokonaisvaltaisesti meidän kaikkien hyvinvointiin. Yksinäisyys sekä mielenterveyden haasteet ovat kasvussa. Nämä ovat asioita, jotka meidänkin on huomioitava tulevina vuosina.

Haluan, että Inkoo tarjoaa turvallisen ja viihtyisän elinympäristön kaikille inkoolaisille. Inkoolaiset ovat aktiivisia ja on tärkeää, että panostamme myös kuntalaisten mahdollisuuteen vaikuttaa kunnan kehitykseen ja päätöksentekoon. Avoimessa vuorovaikutuksessa on voimaa. Kunnanvaltuutettuna, haluaisin edistää seuraavia asioita:

-Meidän tulee huolehtia sote-palveluistamme siten, että ne ovat toimivia ja tarjoavat laadukkaita palveluita. Mikäli sote-uudistus toteutuu, ovat toimivat palvelut paras kate sille, että lähipalvelut säilyvät.

-Tehdään terveyskeskuksen remontti, joka mahdollistaa paremmat tilat koko terveyskeskustoiminnalle.

-Toteutetaan ”campus Lönneberga” – hanke, joka lisää ikäihmisille suunnattuja palveluita. On tärkeää, että panostamme ennaltaehkäisyyn ja kuntouttaviin palveluihin.

-Ikäihmisille tulee olla tarjolla riittävästi mielekästä ja virikkeellistä toimintaa, esim. liikkumiseen aktivoivaa.

-Huolehdimme tarpeellisista resursseista ikäihmisten palveluissa.

-Yksinäisyys ja sen tuomat terveyshaitat tulee myös Inkoossakin ymmärtää sekä ennaltaehkäistä.

-Meidän on tehtävä vahvaa moniammatillista yhteistyötä nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi.

-Haluan, että teemme yhteistyötä yhdistysten kanssa monipuolisen toiminnan mahdollistamiseksi. Tarpeellinen taloudellinen tuki sekä muu tuki (esim. ilmaiset salivuokrat) ovat tärkeitä.

-Kulttuuri luo elinvoimaa sekä myös hyvinvointia. Mielestäni Inkoon tulee panostaa enemmän tapahtumien järjestämiseen, mikä myös vaikuttaa positiivisesti kunnan imagoon ja vetovoimaan.

-Meidän tulee myös paremmin huomioida ulkoliikuntamahdollisuudet kuntalaisille sekä kehittää mukavia oleskelualueita myös ulko-olosuhteisiin.

-Kansalaisopisto ja sen kurssit ovat tärkeä osa monen arkea ja osa elinikäistä oppimista. Kansalaisopiston toimintaa tulee edelleen kehittää ja huomioida myös digitaaliset kurssimahdollisuudet.

-Inkoon tulee olla kuntana hyvä ja tasa-arvoinen työnantaja. Minkäänlaista häirintää ei saa sallia työpaikoilla.

-Järjestämme asukastilaisuuksia ja osallistamme kuntalaiset mukaan kunnan toimintaan aktiivisesti.