Lasten, nuorten ja perheiden Inkoo

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi on minulle sydämenasia. Lapset ja nuoret ovat tulevaisuutemme, mutta meidän on ymmärrettävä, että päätökset siitä, millaisen elämän lapset ja nuoret saavat, tehdään nyt.

Minä haluan, että Inkoo mielletään lapsi- ja perheystävällisenä kuntana. Inkoo on upea kunta ja uskon, että moni perhe näkee Inkoon kuntana, joka huomioi lapset, nuoret ja perheet päätöksenteossa. Koronavirusepidemia rajoituksineen on vaikuttanut ennen kaikkea lapsiin ja nuoriin. Meidän on tehtävä kaikkemme myös Inkoossa, jotta lapsilta ja nuorilta ei tulevaisuudenusko hiivu. On tärkeää, että jokaiselle lapselle ja nuorelle voidaan tarjota mielekäs harrastus. Meidän on myös huolehdittava nuorisotoimen resursseista.

Minä haluan, että perheiden arki Inkoossa on sujuvaa. Varhaiskasvatus ja koulut ovat tärkeitä perheiden arjen näkökulmasta. Yhteistyö perheen ja koulun välillä on tärkeää.

Seuraavien asioiden eteen haluan tehdä töitä, mikäli minut valitaan kunnanvaltuutetuksi:

-Huolehditaan siitä, että kouluilla ja päiväkodeilla on tarpeelliset resurssit. Tärkeää on myös pitää luokkakoot sopivan kokoisina niin kuin Inkoossa olemme tähän asti pystyneet tekemään.

-Päivähoitopaikkaa ei saa joutua jonottomaan kohtuuttoman kauaa. Mikäli Inkoo haluaa kasvaa, tulee paikka saada sujuvasti.

-Meidän on aktiivisesti tehtävä töitä sen eteen, että oppilaat eivät jää opinnoissaan jälkeen koronavirusepidemian aiheuttamien etäopiskelujaksojen vuoksi.

-Vahvistetaan yhteistyötä yli kielirajojen Inkoossa. ”Elävä” kaksikielisyys alkaa lapsista ja lapsuudessa. Voisimme laatia selvityksen esim. ”kielisuihkujen” mahdollistamisesta laajemmin jo varhaiskasvatuksen parissa.

-Toteutetaan uusi perhekeskus, joka kokoaa yhteen kaikki keskeiset perhepalvelut (mm. neuvola ja perhetyöntekijä). Uusi perhekeskus olisi hyvä toteuttaa terveyskeskuksen yhteyteen.

-”Suomenmallin” (toimintamalli, jossa mahdollistetaan jokaiselle lapselle maksuton, mieluinen harrastus) tulee saada jatkoa Inkoossa ja kattaa kaikki vuosiryhmät. Myös kaksikielisiä ryhmiä tulisi muodostaa siten, että luodaan mahdollisuuksia ruotsinkielisten ja suomenkielisten lasten tutustumiselle toisiinsa. Kielikylpy harrastusten parissa on mitä parasta!

-Meidän tulee varmistaa, että kaikilla lapsilla ja nuorilla sekä henkilökunnalla on terveysturvalliset koulu- ja varhaiskasvatustilat.

-Panostetaan siihen, että Inkoossa on helposti saatavilla mielenterveyspalveluita lapsille ja nuorille. On tärkeää, että saamme mm. rekrytoitua vakituisen koulupsykologin.

-Koulujen ryhmäkoot tulee pitää nykyisellä tasolla. Suhteellisen pienet ryhmäkoot, esim. pk-seudun kuntiin verrattuna, ovat Inkoolle tärkeä vetovoimatekijä, mutta ennen kaikkea ne ovat tärkeitä lasten ja nuorten näkökulmasta.

-Inkoossa tulee olla nollatoleranssi kaikelle häirinnälle ja muulle epäasialliselle toiminnalle. Kiusaamiselle sanotaan ehdoton ei.

-Oppilashuollon resurssien on vastattava tarvetta. Tarvitsemme oman koulupsykologin tukemaan lapsia ja nuoria arjessa.

-Toteutamme uuden nuorisotilan yhdessä nuorisotoimen sekä inkoolaisten nuorten kanssa.

-Ennaltaehkäisevään päihdetyöhön tulee panostaa yhdessä mm. Lohjan koulujen kanssa.

-Etsivän nuorisotyön resurssien on vastattava tarvetta. Samalla meidän on jatkettava nuorisotoimessa aktiivista ”jalkautumista” nuorten pariin niin kouluissa kuin myös verkossa.

-Nuorille joukkoliikenneyhteydet ovat tärkeä osa arkea ja niiden on sen vuoksi oltava toimivia niin pk-seudulle, Lohjalle kuin Raaseporiinkin. Meidän on myös mietittävä, miten esim. kuntamme sisäistä liikennettä voisi paremmin käyttää esim. koululaisten kyyditsemiseksi harrastuksiin.

-Koulumatkojen ja kyytien tulee olla turvallisia.