Viihtyisä Inkoo kaikille 

Mielestäni Inkoon luonto on uniikki ja näin ollen yksi Inkoon tärkeimmistä valteista. Metsämme, saaristomme ja peltomme luovat upean ympäristön, josta me kaikki inkoolaiset saamme nauttia päivittäin.

Koronaepidemia on herättänyt suomalaisissa kiinnostuksen luontoa kohtaan. Ihmiset haluavat nyt viettää aikaa ulkona luonnossa. Tämä näkyy myös Inkoossa ja inkoolaiset ovatkin löytäneet luonnon ja lähiympäristön. Tämä on hieno asia ja itse koen, että tämä vaikuttaa myös kunnan toimintaan. Meidän on luotava uusia kokoontumis- ja retkipaikkoja luonnossa sekä aivan eri tavalla tuoda esiin ja kehittää jo olemassa olevia ulkoilualueitamme yhdessä mm. paikkakunnalla toimivien yhdistysten kanssa. On myös tärkeää, että pidämme hyvää huolta ulkopaikoistamme. Uimapaikkojen ja ulkoilualueiden tulee olla kunnossa ja hyvin hoidettuja.

 

Kestävä kehitys on minulle tärkeä asia ja arvo. Ilmastonmuutos vaikuttaa myös meihin ja meidän on tehtävä ilmaston näkökulmasta järkeviä päätöksiä, jotka ovat oikeudenmukaisia taloudellisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta. Meidän on huolehdittava lähiympäristöstämme ja uskon, että tähän me myös pystymme. Inkoossa on paljon maatalousyrittäjiä ja on ollut hieno huomata, että moni aktiivisesti tarjoaa tuotteitaan myyntiin. Lähiruoka on minulle tärkeä asia ja toivon, että voisimme enenevässä määrin huomioida lähiruoan mahdollistamisen myös kunnan hankinnoissa.

Mielestäni Inkoo on asuntopolitiikan saralla saanut jo paljon aikaan. Meidän on kuitenkin edelleen jatkettava aktiivista maapolitiikkaamme. Mielestäni tarvitsisimme vuokra-asuntoja, jotka soveltuisivat etenkin nuorille ja toisaalta myös ikäihmisille. Perheille on myös suunnattava sellaisia mukavia asumisvaihtoehtoja, jotka vastaavat heidän tarpeisiinsa. Omakotitalotontteja tulemme tarvitsemaan lisää.

Etätyötrendi on nousussa ja se näkyy myös Inkoossa. Meidän on näin ollen nyt toimittava, mikäli me haluamme hyötyä siitä muuttovirrasta, joka on kääntynyt pois pk-seudulta. Inkoolla on kaikki mahdollisuudet kasvuun, mikäli me osaamme hyödyntää tilanteen oikein. Näin ollen aktiivinen asuntopolitiikka on tärkeää. Kaavoituksen tulee myös mahdollistaa asuminen Inkoon kylissä.

-Laadimme selkeän strategian sille, miten Inkoo on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä valtuuston aiemman päätöksen mukaisesti. Aktiivinen seuranta sekä panostukset jokaisella toimialalla mahdollistavat hyvän vihreän siirtymän.

-Panostetaan enemmän ulkoalueiden kunnossapitoon.

-Kehitämme lisää mukavia ulkoilualueita. Mielestäni on tärkeää, että pidämme hyvää huolta Lilluddenista, Björkuddenista sekä muista ulkoilualueista. Björkuddenin osalta on tärkeää laatia kehittämissuunnitelma. Meidän tulee huolehtia, että ulkoilualueet ovat perheystävällisiä, turvallisia ja myös soveltuvia liikuntarajoitteisille. Ulkoalueiden kehittämistyötä on tärkeää tehdä yhdessä yhdistysten kanssa.

-Mielestäni on tärkeää, että varmistamme, että meillä on Inkoossa tarpeeksi ulkoliikuntamahdollisuuksia. Yhdessä IIF:n kanssa on tärkeää kunnostaa esim. pururata.

-Kopparnäs on meille tärkeä luonnonalue, jota meidän tulee vaalia.

-Tiedotamme aktiivisesti ympäristöön liittyvistä asioista.

-Kaavoituspolitiikkamme on aktiivista maankäytön suhteen ja mahdollistamme uusia asuntohankkeita Inkoossa.

-Edistämme vuokra-asuntotarjontaa, joka soveltuu eritoten nuorille.

-Mukavat asuinalueet perheille, lähellä Inkoon keskustan palveluita, ovat tärkeitä.

-Tarvitsemme Inkoon keskustaan lisää ikäihmisille soveltuvia asuntoja.

-Kunta tekee töitä Inkoonranta-hankkeen toteuttamiseksi.

-Inkoon kaavoituksen tulee mahdollistaa monipuolinen asuminen ja näin ollen myös Inkoon kylissä eri puolilla kuntaa on oltava mahdollista asua.

-Kehitämme vesiverkkoamme, jotta mm. myös Degerbyn aluetta voi lähteä aktiivisemmin kaavoittamaan.