Haasteet mielenterveyden kanssa ovat hyvin henkilökohtainen ja arka aihe. Mielenterveysongelmat ovat kasvaneet Suomessa rajusti viimeisten vuosien aikana. Koronapandemia vaikutti myös negatiivisesti ihmisten mielenterveyteen.

Eduskuntavaalit järjestetään huhtikuussa ja uudet hyvinvointialueet ovat vasta äskettäin ottaneet vastuun sote-palveluiden järjestämisestä. Mielestäni tämä on nyt se aika saada mielenterveyspalvelut toimiviksi. Yksi keskeisimmistä kehityskohdista liittyy hoitopolkuun.

Perusterveydenhuollossa panostukset mielenterveyspalveluihin ovat yleensä rajalliset, mikä puolestaan on lisännyt palvelutarvetta erikoissairaanhoidon puolella. Jotta vältämme erikoissairaanhoidon psykososiaalisen hoidon ruuhkautumisen, tarvitsemme lisää resursseja ennaltaehkäisyyn ja perusterveydenhuoltoon.

Yksi keskeinen haaste toki on, niin kuin muillakin hoitoaloilla, asiantuntijoiden puute. Me tarvitsemme lisää hoitajia, jotka voivat tukea ja tarjota keskusteluapua jo varhaisessa vaiheessa. Tämä vaatii uusia koulutuspolkuja, joita esim. tällä viikolla valtakunnallinen moniammatillinen työryhmä myös esittää.

Samalla on tärkeää, että saamme hoitotakuun toimimaan myös mielenterveyspalveluiden osalta. Henkilökohtaisesti kannatan terapiatakuuta. Näin voisimme varmistaa sen, että voimme taata kaikille nopean pääsyn hoidolliseen psykoterapiaan tai muuhun psykososiaaliseen hoitoon ensimmäisen terveyskeskuskäynnin jälkeen. Meidän on varmistettava se, että kyseiset palvelut saa omalla äidinkielellä, suomeksi tai ruotsiksi.

Valtakunnallisesti meidän on edistettävä yksinkertaisia walk in- vastaanottoja, jonne voi vain mennä keskustelemaan, kun tarvitsee keskusteluapua. On tärkeää muistaa, että yleensä keskustelu ja nopea ohjaus oikean palvelun piiriin ovat vaikuttavinta palvelua, mikä on taloudellisesti myös järkevää.

Mielenterveyden ongelmat ovat jo tänään suurin syy siihen, miksi nuoret jäävät sairauseläkkeelle ja Mieli ry on arvioinut, että mielenterveysongelmat maksavat yhteiskunnalle 11 miljardia euroa vuodessa. Tämä on karu totuus mielenterveyspalveluiden osalta ja siksi on tärkeää panostaa ennaltaehkäisyyn. Panostukset alkavat jo koulussa ja siksi kouluissa on oltava riittävät resurssit.

Mielestäni on ehdottoman tärkeää, että myös me Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella panostamme mielenterveyspalveluihin. Itse uskon, että panostus varhaiseen tukeen ja hoitoon tulee myös kansantaloudellisesti edullisemmaksi. Tärkeintä on kuitenkin inhimillisyys. Varhaisella avulla voimme varmistaa sen, ettei kenenkään tarvitse kantaa omaa tuskaansa yksin.

Henrik Wickström
Eduskuntavaaliehdokas, Uusimaa
Rkp:n varapuheenjohtaja
Aluehhallituksen II vpj, Länsi-Uusimaa
Inkoon kunnanhallituksen pj.