Valtiovarainministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö julkaisivat viime viikolla selvityksen koskien suurten rautatieliikennehankkeiden rahoitusmahdollisuuksia ja niiden ilmastovaikutuksia. Selvityksen mukaan rautatieliikennehankkeiden toteuttaminen edellyttää julkiselta sektorilta merkittäviä taloudellisia investointeja. Samalla uusien rautatiehankkeiden rakentaminen aiheuttaisi kuormitusta ympäristölle.

Ministeriöiden laatima raportti osoitti sen, että uusiin rautatiehankkeisiin liittyy useita kysymysmerkkejä, joista me myös seudullamme olemme varoittaneet. Mielestäni tämä antaa myös aihetta kiirehtiä nykyisen Helsinki-Turku -radan eli rantaradan tarveselvitystä.

Mielestäni on erikoista, että kyseisessä selvityksessä ei otettu vahvemmin kantaa myös nykyisen infrastruktuurin kehittämistarpeisiin. On syytä muistaa, että nykyistä ratainfrastruktuuria tulee myös ylläpitää. 

Moni on sanonut, että jos kaukojunat häviävät rantaradalta, se antaa lisää tilaa lähiliikenteelle. Tämä ei pidä paikkansa. Rantaradan liikenne on kokonaisuus koostuen kauko- ja lähiliikenteestä. Jatkossakin on tärkeää päästä esim. noin tunnissa Karjaalta Helsinkiin ja myös Turkuun. 

Länsi-Uudenmaan alueellinen rantaratatyöryhmä on tuonut esiin selkeän vaihtoehdon rantaradan kehittämiseksi. 

Espoon kaupunkiradan kehittämisellä ja muutamalla junien kohtaamispaikalla saisimme nopeammat junamatkat Helsingin ja Turun välille, parempaa seutuliikennettä Länsi-Uudellemaalle ja uuden lähijunayhteyden Hangon ja Helsingin välille. Lisäksi pystyisimme lisäämään junavuoroja muun muassa Kirkkonummella, Siuntiossa, Karjaalla ja Tammisaaressa. Myös Inkoon asemaa voitaisiin avata liikenteelle.

Tällä viikolla Inkoon edustajilla ja seudun elinkeinoelämän edustajilla on tapaaminen liikenneministeri Timo Harakan kanssa Inkoon ja Länsi-Uudenmaan infrastruktuurin kehittämistarpeista liittyen Blastr Green Steelin Inkoon investointiuutiseen. Kokouksessa keskustellaan myös rantaradan kehittämisestä. 

On tärkeää, että jatkamme vaikuttavaa vaikuttamistyötä. Parin kuukauden kuluttua on eduskuntavaalit ja sen jälkeen hallitusneuvottelut. Siksi toivonkin, että me seudullisesti saamme laadittua valmiit kirjaukset hallitusohjelmaan liittyen rantaradan kehittämiseen.

Tällaista vaikuttamistyötä muut seudut tekevät ja olisi syytä, että teemme vastaavat kirjaukset myös rantaradan osalta. Tämä edesauttaisi asian edistämistä valtakunnallisesti. On syytä muistaa, että raidepolitiikka on kovaa ja silloin viestin ja tahtotilan on oltava yhteinen.

Henrik Wickström
RKP:n varapuheenjohtaja 
Aluehallituksen II vpj. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Inkoon kunnanhallituksen pj.