Sedan vårvintern har vi kunnat se hur samarbetet mellan Finland och Sverige i försvarsfrågor ökat ytterligare. Vi har matchat våra processer Nato-ansökningarna på ett utmärkt sätt vilket båda länderna ska ha en eloge för.
Sverige är på många områden vår viktigaste samarbetspartner. För mig och SFP har samarbetet med Sverige och de övriga nordiska länderna alltid varit viktigt. Vi vet att ingen klarar sig ensam, därför behöver man vänner och de nordiska länderna har här en unik roll.

Då coronaepidemin slog till under vårvintern 2020 var många oroliga över konsekvenserna för det nordiska samarbetet. Speciellt Sverige valde en annan väg i coronahanteringen. Nu har det här i alla fall lagts åt sidan och samarbetet mellan Finland och Sverige är tätare än på mycket länge.Det skulle vara fint ifall samarbetsandan inom försvarspolitiken mellan Finland och Sverige skulle synas också inom andra samhällsområden. Till exempel inom handeln och näringslivsfrågor kunde vi se en bättre koordinering på nationell nivå. Samarbetet mellan Finland och Sverige är redan nu känt världen över, och vi kunde därför naturligt intensifiera samarbetet också inom andra områden.

Som länder har vi också mycket att lära oss av varandra. I Sverige är man till exempel intresserad av vårt utbildningssystem och vår bostadsmarknad, medan vi har ett stort intresse för Sveriges framgångsrika export och höga sysselsättningsgrad.


”Därför är det viktigt att man i nästa regeringsprogram beslutar om ett åtgärdsprogram för att stärka svenskans ställning.”

För att ett samarbete ska lyckas i praktiken är det viktigt att lyfta fram behovet av svenskan. Alarmklockorna behöver nog ringa när det gäller svenskkunskaperna i Finland.

Susanna Ginman lyfter fram svenska språkets ställning och undervisningen i svenska i sin ledare i HBL 17.7. Situationen är inte bra nu och signalerna är alarmerande. Därför är det viktigt att man i nästa regeringsprogram beslutar om ett åtgärdsprogram för att stärka svenskans ställning. Den här regeringen har utarbetat en nationalspråksstrategi under ledning av justitieminister Anna Maja Henriksson. Det är viktigt att vi också verkställer den i praktiken.

Nu är det tid att dra nytta av det täta samarbetet med Sverige och se till att det blir bestående. Det skulle gynna invånarna i båda länderna.


Henrik Wickström,
 SFP:s viceordförande
Insändaren är publicerad i HBL 25.7.2022.