Våren och sommaren 2020 har på många sätt varit annorlunda. I mars tog coronaepidemin över i vårt land, vilket ledde till många förändringar och begränsningar i vår vardag. Så här några månader efter krisens utbrott kan man konstatera att Finland hittills lyckats bra med att hantera virusets spridning.

Coronakrisen ledde till att många övergick till distansjobb. Inom alla branscher var det här ändå inte möjligt, och många har också varit tvungna att jobba ute på fältet under hela krisen. Distansarbetet har också noterats i HBL flertal gånger under denna vår, bland annat den 5 juni.

Det är ett faktum att finländarna i ett globalt perspektiv distansarbetat väldigt mycket under våren. Vårt samhälle har gjort ett enormt digitalt språng under våren. Distansarbete verkar upplevas bekvämt för väldigt många.

Personligen tror jag att distansarbete blir allt vanligare. Då många arbetsgivare under våren omorganiserat arbetet innebär det att distansarbete också i fortsättningen kommer att utföras i allt större grad. I vissa fall har man sett positiva effekter bland annat när det gäller arbetsplatsvälmående och effektivitet. Faktum är ändå att distansarbete inte passar alla. I vissa branscher är distansarbete dessutom inte ens möjligt.

Under våren flydde många också till sina sommarställen. Det här har också synts i Ingå och i övriga delar av Västnyland. Tyvärr är dataförbindelserna inte alltid de bästa på landsbygden och i skärgården. Då distansarbete blir allt vanligare märks också bristerna i mobilnätet tydligare. Utbyggnad av fibernät är en viktig del av lösningen då man vill ha stabila dataförbindelser på flera ställen.

Av de nordiska länderna i dag ligger Finland längst efter när det gäller fibernät till hemmen. Det här visar tydligt på behovet att se över statens digitaliseringspolitik.

Ifall distansarbete ska möjliggöras i hela landet måste det finnas fungerande förbindelser. Det här kräver morötter för marknadsaktörerna att utveckla näten i hela landet. På landsbygden finns det ofta sämre förutsättningar att agera marknadsmässigt. Det här kräver en helhetslösning där staten, kommunerna och de olika aktörerna inom nätbranschen arbetar tillsammans.

Henrik Wickström vice ordförande, SFP, kommunstyrelsens ordförande, Ingå kommun

Insändaren är publicerad i HBL 14.07.2020.