Tidigare i oktober beslöt HUS att ambulansen som är placerad i Ingå med 24/7 beredskap inte längre skulle dejourera enligt den principen. I november inledde HUS ett försök där Ingåambulansen inte skulle vara bemannad nattetid mellan 20 och 08 under måndagar, tisdagar och onsdagar. Nu har HUS ändå meddelat att beslutet om försket stoppas. Från och med 14.12 finns ambulansen igen i Ingå varje dag enligt 24/7-principen.

Henrik Wickström, Ingås kommunstyrelseordförande, gläds över beslutet.

– Det var bra att HUS omprövade beslutet. Från kommunens sida upplevde vi beslutet från början som både onödigt och beklagligt inte minst ur klientsäkerhetsperspektiv. Det känns verkligt bra att vi får nu vår ambulansberedskap tillbaka, säger Wickström.

”Oberoende varför beslutet togs tillbaka så är det bra för Ingå och ingåborna att vi nu igen har den ambulansservice vi behöver.
 

Enligt HUS beror avslutandet av projektet på att det visade sig att flytten av nattjouren inte medförde den effekt i regionens beredskap som man hade hoppats.

– Oberoende varför beslutet togs tillbaka så är det bra för Ingå och ingåborna att vi nu igen har den ambulansservice vi behöver. Den akuta vården måste också fungera på landsbygden och i skärgården. Ingen kan bestämma på förhand när man är i behov av akut hjälp. Det är just därför beredskapen dygnet runt är viktig, säger Wickström

 

Ärendet har väckt kritik även tidigare. HÄR kan du läsa Västra-Nylands nyheter om ämnet.

                                                                 Bild på Raseborg sjukhus. Bilden är privat.