Henrik Wickström, ordförande för Ingås kommunstyrelse och vice ordförande för SFP, är förvånad över HUS planer på att ändra placeringarna av ambulanserna i och med den förändrade profilen för Raseborgs sjukhus. 

– Innan sommaren hade vi ett infotillfälle där HUS övertygande oss om att ambulansen blir kvar i Ingå. Nu finns det uppenbarligen en risk för att ambulansen ändå flyttas bort från Ingå under nattid. 

– Det här skulle ju vara en klar försämring av servicenivån och också försämra patientsäkerheten, menar Wickström. 

HUS har ändå inte gett mer anslag för sjuktransporterna i Västnyland vilket betyder att vi måste använda oss av den befintliga kapaciteten.

Enligt HUS håller man på att granska beredskapstiderna för ambulansen i och med förändringen av Raseborgs sjukhus profil. Enligt HUS är behovet av ambulans under natten så litet i Ingå att det skulle vara mer optimalt att ha ambulansen placerad på ett annat ställe. Helt och hållet skulle inte ambulansen med andra ord försvinna från Ingå, men placering av enheten nattetid övervägs.  

Wickström hoppas att HUS noga överväger innan slutliga beslut om placering görs. Enligt Wickström borde HUS ge mer anslag för ambulansenheter i Västnyland då transporttiderna blir längre i och med Raseborgs sjukhus omprofilering. 

– Utmaningen har uppstått då HUS valde att minska servicen på sjukhuset vilket betyder fler ambulanskörningar. HUS har ändå inte gett mer anslag för sjuktransporterna i Västnyland vilket betyder att vi måste använda oss av den befintliga kapaciteten. Det här inte rättvis, säger Wickström.

Mer inlägg av mig kan du läsa på min Facebooksida som du kommer till genom att trycka HÄR.