Ingå kammar hem en verklig jackpot med trafikpengar inför år 2021. Riksdagens finansutskott har idag (11.12) beslutat bevilja 0,7 miljoner euro för beläggningen av Fagerviksvägen (sträckan mellan Oljehamnsvägen och Barösundsvägen i Ingå). Därtill har utskottet ifråga beviljat 0,5 miljoner euro stöd för vidareutvecklandet av stamväg 51:ans belysning på sträckan Ingå-Karis för att öka trafiksäkerheten. 

De här nyheterna gör Ingås styrelseordförande Henrik Wickström (SFP) otroligt glad. Han har aktivt lyft fram behovet av belysning på 51:an och Fagerviksvägens dåliga skick i flera insändare och i sociala medier. Att två positiva nyheter faller på samma dag känns overkligt.

-Det här är helt fantastiskt! Det känns overkligt med dessa nyheter. Det här är en stor sak för Ingå och Västnyland, säger en glad Wickström. 

Den första delen på Fagerviksvägen får alltså nästa år en ny beläggning. Trots att vägen inte får helt och hållet en ny beläggning upplever Wickström, att det här är redan en väldigt positiv utveckling.

-Flera invånare och sommargäster har gett respons angående vägens dåliga skick. Även kommunen har varit aktiv i frågan. Det känns bra att vägen får en ny beläggning. Den här åtgärden höjer vägens trafiksäkerhet betydligt, säger Wickström.

 


”Det här är helt fantastiskt! Det känns overkligt med dessa nyheter. Det här är en stor sak för Ingå och Västnyland”

 

Stamväg 51:ans belysning får 0,5 miljoner av staten med syfte att höja vägens trafiksäkerhet. NTM-centralen har beräknat att belysningen för den kvarstående sträckan mellan Ingå och Karis kostar 1,5 miljoner euro. Därmed så räcker inte anslaget för hela sträckan.

-Jag hoppas att pengarna styrs i enlighet med NTM-centralens trafiksäkerhetsanalys. NTM-centralens statistik bevisar att den farligaste delen ur trafiksäkerhetens perspektiv handlar om sträckan från Ingå-Sjundeå gränsen till Oljehamnsvägen i Ingå. Det verkar dock som om summan inte riktigt räcker till för hela sträckan, säger Wickström.

-Finansutskottets beslut är så pass öppet att att vi måste kolla in vad beslutet i praktiken innebär. Det skulle vara konstigt ifall summan för belysningen inte skulle styras i enlighet med NTM-centralens statistik. Jag hoppas att politikerna i riksdagen gör sina beslut på basis av fakta där nyttan med tanke på trafiksäkerheten ligger i fokus, säger Wickström. 

Wickström meddelar att man kommer att vara i kontakt med NTM-centralen för att granska möjligheterna att få hela vägsträckan belyst. Hur realistiskt det är kan han inte nu bedöma.

-Vi kommer att vara i kontakt med NTM-centralen och kartlägga läget. Målet har hela tiden att hela vägsträckan ska få belysning och det är det fortsättningsvis, meddelar Wickström bestämt. 

I regionen har det i slutet av 2018 grundats ett smartvägsprojekt med namnet Route51. I projektet medverkar bl.a. Raseborg Energi, Karis telefon och Ingå kommun. Projektet har under den senaste tiden letts av VTT. Projektets syfte har varit att skapa en smartväg mellan Karis och Esbo där belysningen mellan Karis och Ingå-Sjundeå -gränsen spelar en avgörande roll.

-I projektgruppen får vi nu sitta ner och fundera hur vi jobbar vidare med ärendet. Det är ju bra att projektet kunnat fungera som en ögonöppnare mot staten med tanke på belysningsbehovet längs med 51:an, säger Wickström.

Nu är det dags att fira!

Här kan du läsa Yle Västnylands och Västranylands artiklar om den här nyheten.