Vi lever ännu i högsommartider i Finland, och flera av oss får ännu njuta av välförtjänta semesterdagar. Coronakrisen har påverkat vår vardag och i höst får vi se hur epidemisituationen utvecklas. Frågetecknen är många och ingen vet hur det går. Det gäller att ta en dag i sänder.

 

I kommunerna har coronaepidemin också ställt till problem. Personligen har jag funderat på vad det här kommer att betyda för Ingå och Västnyland. Innan Coronakrisens utbrott kämpade vi med sjunkande befolkningsmängder vilket också komplicerat saken.

Nu har det ändå varit positivt att se en trendförändring – människor vill köpa sommarstugor som aldrig förr på landsbygden och i skärgården. Likaså har intresset att bo ett stenkast från storstadens brus ökat.

Innan sommarpausen sålde vi de första kommunala egnahemshustomterna på flera år och ett nytt höghusbolag vill bygga i Ingå. De här projekten tog fart mitt under Coronakrisens första våg. Dessutom har vi Ingåstrandprojektet som också är på gång. Förhandsmarknadsföringen av de första lägenheterna på Ingåstrand området inleddes förra veckan.

Under sommaren har jag förstås semestrat, men det har varit roligt att ta emot meddelanden från personer som frågat om Ingås tomtutbud. Under de år jag varit styrelseordförande i Ingå har jag inte upplevt dylikt. Intresset är stort just nu och det gör mig glad.

Nu har Ingå och de övriga västnyländska kommunerna sin chans. För Ingås del är det viktigt att vi utvecklar vår bostadspolitik så att vi kan få fler hyresbostäder till Ingå som är lämpliga för unga och äldre, samt också småhusbostadsområden nära service. Vi måste satsa på att upprätthålla en god servicenivå, vilket är viktigt inte minst då det gäller skapa goda förutsättningar för distansarbete.

Just Ingå har alla möjligheter att utvecklas till en ort med de bästa möjligheterna för dem som vill distansarbeta i närheten av huvudstadsregionen – i en naturskön miljö. Med tanke på det är goda dataförbindelser viktiga och det har varit fint att se att det regionala bolaget Karis telefon har valt att utveckla fibernätförbindelser utanför kommuncentren i Västnyland. Ingå har alla chanser att bli den mest attraktiva orten för distansarbete i södra Finland.

Trots att användningen av kollektivtrafik minskat är det viktigt att vi satsar på att hålla kommunikationerna i skick eftersom det behövs för utvecklingen. Då västmetrons förlängning till Stensvik blir färdig år 2023 kommer Ingå att inleda matartrafik, utan att ändå glömma de direkta förbindelserna till Helsingfors centrum som utgör stommen i vår kollektivtrafik.

En stor möjlighet för Ingå är utvecklingen av Joddböle. Såväl Fortum, St1 och hamnbolaget Inkoo shipping har stora utvecklingsplaner för området. Ifall allt går enligt planerna får politikerna i Ingå ta ställning till planläggningshelheten ännu i år. Ifall ens en del av planerna blir av skulle det också ur ett nationellt perspektiv vara en betydelsefull utveckling som dessutom betyder ett rejält lyft för Ingå och hela regionen. Nu ska vi som kommun göra allt vi kan för att se till att vi får projekten i gång.

Vi måste nu ta vara på det intresse som skapats gentemot Ingå och landsbygden i stort. Det är nu som vi aktivt ska lyfta fram våra styrkor och visa på möjligheterna till ett gott och fungerande liv i närheten av huvudstadsregionen. I Ingå ska vi ta vara på den här chansen. Så här goda förutsättningar för utveckling har vi inte haft på flera år – vi ser nu resultatet av det aktiva arbetet som görs i kommunen just nu.

Henrik Wickström Kommunstyrelsens ordförande (sfp), Ingå kommun

Insändare är publicerad i tidningen Västranyland 7.8.2020