Asuntopolitiikka ja sen edistäminen on yksi kunnan tärkeistä tehtävistä. Kunta voi edistää asuntopolitiikkaansa monin eri keinoin mm. kaavoituksen avulla. 
 
Viime viikkoina on ilostuttanut se, että useampi nuori on ollut yhteydessä minuun ja kertonut haluavansa muuttaa Inkooseen. Koronan tuoma epävarmuus tulevaisuudesta sekä mahdollisuus etätöihin pk-seudun läheisyydessä ovat saaneet monet nuoret katsomaan Inkoota eri näkökulmasta. 
 
Tämä on mielestäni upea uutinen! Inkoo ei yleensä ole ollut nuorten kiinnostuksen kohteena, joten pieni trendimuutos tässä on tervetullut. 
 
On kuitenkin yksi asia, joka laittaa hieman kapuloita rattaisiin nuorille Inkoossa. Ja se on sopivien asuntojen puute. Moni nuori haluaisi asua vuokralla, mutta kuten moni inkoolainen tietää, vuokra-asumiselle Inkoossa on hyvin rajalliset mahdollisuudet vuokra-asuntojen puutteen vuoksi. Halvempia, uudempia kerrostaloasuntoja ei myöskään ole tarjolla. 
 
On syytä todeta, että Inkoolla on pieni lovi, mitä tulee nuorille suunnatuille asumismahdollisuuksille. Meidän tulisi aktiivisesti edistää vuokra-asuntomahdollisuuksia sekä halvempien omistusasuntojen tuotantoa, esim. kerrostaloasuntojen muodossa. Nuorille perheille uudehkot, hieman ‘’kompaktimmat’’ asumiskokonaisuudet olisivat varmaankin myös tervetulleita. 
 
Nuorilla on suuri epävarmuus tulevaisuudesta. Tämä vaikuttaa myös asunnon hankitaan. Yleensä asunnon vuokraaminen tuntuu järkevämmältä ratkaisulta, kun ei ole tietoa siitä, mitä elämä tuo tullessaan.  
 
Olemme Inkoossa huomanneet, että meillä on työstettävää asuntopolitiikan suhteen. Me olemme jo joitain asioita saaneet aikaan, mutta enemmän tulisi tehdä. Esim. Siklatalot-yhtiö ilmoitti aiemmin alkuvuodesta halukkuudesta rakentaa kerrostalo Inkoon keskustaan. Olisi toivottavaa, että hanke etenisi. 
 
Ensi vuoden talousarvioon olemme myös varanneet määrärahoja niin suunnitteluun, kaavoitukseen kuin myös raakamaanhankintaankin. On hyvä muistaa, että kunta omistaa rajallisesti maa-alueita Inkoon keskustan alueella ja tämä vaikuttaa suoraan myös kunnan mahdollisuuksiin kehittää keskustaa. Meillä on siis pohja valmiina, joten nyt meidän on vain aktiivisesti toimittava. 
 
On myös todettava jotain positiivista. Monet nuoret ovat kertoneet minulle, että on ollut mukava huomata, että palvelut Inkoon keskustassa ovat viime vuosina lisääntyneet. Myös kunta on antanut itsestään kuvan ”freessinä’’ eteenpäin katsovana kuntana. Nämä ovat mielestäni asioita, joita meidän tulisi ylläpitää ja edelleen edistää. Inkoo ei ole mikään ’’tuppukylä’’!
 
Etätyön yleistyessä uskon myös, että nuoret miettivät, missä asuvat. Itse en pidä ollenkaan mahdottomana sitä, että nuoret enenevässä määrin haluavat jättää pienet yksiönsä ja muuttaa maaseudulle. Kun mietimme, mitä palveluita me kehitämme yhdessä yrittäjien kanssa, olisi syytä pitää myös mielessä, mitä palveluita nuoret toivoisivat kuntaan. Itse koen myös, että Inkoon tulisi vahvemmin ’’brändäytyä’’ etätyölle oivallisena kuntana. Tai miltä kuulostaisi se, että Inkoo olisi Etelä-Suomen paras etätyökunta? 
 
Minä haluan, että Inkoo on kunta, joka myös houkuttelee nuoria ja nuoria perheitä. Tämä tulee vaatimaan aktiivista maankäyttöpolitiikkaa sekä uusia ratkaisuja kunnan taholta. Tulevaisuutta silmällä pitäen, emme enää voi jäädä odottamaan, että joku tulisi itse rakentamaan asuntoja Inkooseen. Nyt meidän oma aktiivisuutemme on avainasemassa.