HENRIK WICKSTRÖM

Jag heter Henrik Wickström och är en 24 årig kommunalpolitiker från Ingå. För tillfället är jag kommunfullmäktigeledamot och kommunstyrelsens ordförande i Ingå. Dessutom är jag den yngsta kommunstyrelseordföranden i hela landet. Jag är verkligen ödmjukt tacksam för att ha detta förtroende.
 
Jag föddes i Täkter, Ingå, i en jordbrukarfamilj som familjens andra barn. För mig har arbete, företagsamhet, respekt för andra och en ödmjuk livsstil varit viktiga element i min barndom. Utan att glömma tvåspråkigheten. Min pappa är svenskspråkig och min mamma är finskspråkig och tack vare det har jag lärt mig de båda språken, vilket jag är jättetacksam för. Den fräscha naturen har alltid varit en viktig del i min barndom och därmed har naturen blivit speciellt viktig för mig.
 
För mig är politiken och det samhälleliga påverkandet någon form av ett kall. Jag har varit hela mitt vuxna liv aktiv i kommunalpolitiken i Ingå. Jag är ödmjukt tacksam för att jag får vara fortsättningsvis med och utveckla min kära hemkommun Ingå. Jag kandiderade i vårens riksdagsval där jag fick sammanlagt 3265 röster vilket jag är tacksam för. Tyvärr räckte det inte till en plats i riksdagen.
Min fritid spenderar jag genom att utöva olika sporter och med att träffa vänner och bekanta. Jag gillar att upptäcka världen samt främmande kulturer vilket betyder att då jag har mer tid så brukar jag resa någonstans. Jag får ju förstås inte glömma att nämna mitt ’’teaterhobby’’ som jag haft under hela min ungdom. Jag storgillar kultur och därmed så är jag en ganska vanlig syn på flera av kulturevenemangen i Västnyland.
Jag kandiderar i EU-valet 2019 som kandidat för SFP. I EU-valet är hela Finland valkrets så du kan rösta på mig oberoende var du bor.

Faktum är att vi nu måste stå upp för våra europeiska grundvärderingar; demokratin och våra fri- och rättigheter. Vi befinner oss i ett brytningsskede då det kommer till den värdegrund Europa är byggt på. Jag vill arbeta för ett ljust, öppet och fredligt Europa.

Under min valkampanj vill jag lyfta fram en ny framtidspolitik som EU behöver. Vi behöver en ny vision för EU. Vi måste se till att EU kommer närmare människan. EU ska möjliggöra, inte försvåra det vardagliga livet. Vi behöver nu tydliga framtidsvisioner om hur vi vill att unionen utvecklas.

Vi måste på ett europeiskt plan lösa de problem vi har med ekonomin och klimatet. Den europeiska handelspolitiken och infrastrukturerna är av största vikt då det kommer till en stärkt ekonomisk utveckling. Vi får inte glömma klimataspekterna, som för med sej utmaningar men också möjligheter. Vi måste ha ett Europa där företag, entreprenörer och innovationer kan frodas och växa. Endast då kan vi bibehålla den europeiska välfärden, samtidigt som vi begränsar den globala uppvärmningen till max. 1,5 grader.

Den finländska matproduktionen och jordbruket måste även stödas i fortsättningen. Vi måste se till att infrastrukturen i våra städer och landsbygden utvecklas och stöder företagens och samhällets utveckling.

Mer tankar angående EU kommer jag att publicera på Facebook under kampanjens gång.

 

Ifall du har några frågor åt mig så tveka inte att ta kontakt med mig. Och, ifall du vill hänga med i mitt kampanjteam inför EU-valet så kan du skicka mejl åt mig till wickstrom2019@gmail.com.

Ha en trevlig fortsättning på dagen,

Henrik