Curriculum Vitae

Henrik Jan Anders Wickström

Född:16 september 1994 i Ingå

Bor: Ingå

Yrke: Politices studerande (offentlig förvaltning) vid Soc&Kom, Helsingfors

Språk:

Svenska
Finska
Engelska
Tyska
Franska

Arbetserfarenhet:

Försäljare, Täkter handelsträdgård 2010 – 2014
Arbets- och studieombudsman, Nylands brigad 2013 – 2014

Finnair Ab, olika uppgifter, 2014 – 2018
Flertal olika teaterproduktioner bl.a. Mustion Linnan kesäteatteri 2008 –
Egna stå-upp-komik föreställningar samt speakeruppdrag 2008 –
PRAO-perioder i bl.a. Kyrkfjärdens skola i Ingå och Sokos, Helsingfors

Förtroendeuppdrag:

Riksdagskandidat år 2015, Nyland, totalt 679 röster och 9:e plats inom SFP.

Kommunstyrelseordförande i Ingå 2017 –
Kommunfullmäkigeledamot, Ingå kommun 2013 –

Medlem av kommunstyrelsen, Ingå kommun 2015 – 2017
Bildningsnämndens medlem, Ingå kommun 2013 – 2017
Kommunstyrelsesuppleant, Ingå kommun 2013 – 2014
Medlem av vänortskommittén, Ingå kommun 2013 – 2017
Suppleant i grundtrygghetsnämnden, Ingå kommun 2017

Medlem i SFP:s partifullmäktige 2018-
Medlem i förbundsstyrelsen i Svensk Ungdom 2014 – 2015
Ordförande för Svensk Ungdom i Nyland 2015 – 2017
Medlem i kretsstyrelsen, Nyland 2012 – 2015
Ordförande för lokalavdelningen, Ingå 2012 – 2017
Medlem i det internationella utskottet 2013 – 2014
Medlem i miljöpolitiska utskottet 2014 – 2015

Ordförande för Västnyländska Ungdomsringen, 2018 – 
Vice ordförande i Täkter byaråd, 2014 –
Styrelsemedlem i Täkter byaråd, 2013–2014
Styrelsemedlem i Västnyländska ungdomsringen, VNUR 2015 – 2017
Kassör i Sjundeå teaterförening, 2014 – 2015

Allianssis internationella utskott 2014 – 2015
DEMO-Finlandin NYT-arbetsgruppen 2014 – 2015
Vice ordförande i Nylands brigads beväringskommitté, 2013–2014

Tutor i Virkby gymnasium 2011 – 2012
Ordförande för elevkåren, Virkby gymnasium, 2011–2012
Medlem i elevåren, Virkby gymnasium 2010 – 2011
Medlem i elevkåren, Källhagens skola 2007 – 2010