Viime joulukuussa eduskunnan valtiovarainvaliokunta myönsi 500 000 euroa Karjaan ja Inkoon välisen tieosuuden valaisemiseksi kantatie 51:llä. Kyseisestä päätöksestä oltiin iloisia Inkoossa. Muotoilu herätti kuitenkin alueen asukkaissa huolta siksi, että valaistusmääräraha osoitettaisiin sinne, missä liikennettä ei ole paljon.

Nyt asiasta on tehty päätöksiä. ELY-keskus on yhdessä Inkoon ja Raaseporin edustajien kanssa sopinut, että ko. 500 000 euron määräraha ohjataan siten, että tievalaistusta kantatiellä täydennetään Inkoon Satamatien risteyksestä kohti Siuntiota siten, että siitä muodostuu toimiva kokonaisuus. Raha ei tule riittämään koko tieosuuden valaistusta varten. Tarkat linjaukset valmistuvat kevään aikana, kun asiasta on tehty tarvittavia hankintapäätöksiä. 

Inkoon kunnanhallituksen puheenjohtaja Henrik Wickström (r.) iloitsee siitä, miten valoja tullaan kohdistamaan.  

-Nyt valoja jatketaan sillä tieosuudella, jossa tarve on suurin. Tämä on hieno ja merkittävä asia, kertoo Wickström. 

Wickströmin mukaan tämä linjaus on vaatinut neuvotteluita kuluneen talven aikana niin päättäjien kuin viranomaisten kanssa. 

-Keskusteluita on käyty paljon. Hiljaa olemalla eivät asiat yleensä etene toivottuun tapaan. Olen kiitollinen myös siitä, että moni inkoolainen on osallistunut aktiivisesti vaikuttamistyöhön. Esim. Pro Inkoo -yhdistys on tehnyt aktiivista vaikuttamistyötä asian edistämiseksi omissa kanavissaan, sanoo Wickström. 

Wickström painottaa, että kyseinen määräraha ei riitä koko edellä mainitun tieosuuden valaisemiseksi. Wickström pitää tätä kuitenkin hyvän aloituksena.

-Tulemme aktiivisesti jatkamaan neuvotteluita eri toimijoiden kanssa ja katsomme, jos saisimme valaistuksen järjestettyä koko tieosuudelle. Tämä ei ole meistä kuitenkaan kiinni vaan pitkälti valtion rahoituksesta, kertoo Wickström. 

Kantatie 51:lle on kaavailtu myös älytiehanketta. Route 51 -hankkeen takaa löytyvät Karjaan Puhelin, Raaseporin energia ja Inkoon kunta. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa alueella paremmat verkkopalvelut ja uudenlaiset liikenneturvallisuutta lisäävät ominaisuudet uusia digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen. 

-Jotenkin toivoisin, että tämä mahdollistaisi hankkeen ensimmäisen vaiheen. Tästä tulemme käymään keskusteluita alueen yritysten kanssa, jotka hankkeessa ovat mukana, sanoo Wickström.