Inkoossa on oivallinen kehitysvire meneillään. Inkoonrannan kunnallistekniikan rakentaminen aloitettiin muutama viikko sitten ja tonttikauppa on ruvennut jälleen käymään pitkän hiljaiselon jälkeen.

Inkoolla on tällä hetkellä kaikki mahdollisuudet kasvuun. Kasvava etätyötrendi, pk-seudun läheisyys, hyvät peruspalvelut sekä upea luonto toimivat Inkoon eduksi. Itse näen juuri tämän etätyötrendin tärkeänä ja uskonkin, että kunnan tulisi vahvemmin brändäytyä sen tiimoilta.  Inkoossa on mielestäni  kaikki mahdollisuudet vaikka Etelä-Suomen parhaaksi etätyökunnaksi. 

On kuitenkin tärkeää, että me Inkoossa panostamme lähitulevaisuudessa lasten, nuorten ja perheiden palveluihin. Eduskunnassa käsitellään parhaillaan sote-uudistusta koskevaa lakikokonaisuutta. Sote-uudistuksen toteutuessa vastuu hyvinvointipalveluista jää kunnille, kun puolestaan sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakunnille. 

Itse haluan, että Inkoo on lapsi- ja perheystävällinen kunta ja mielestäni on tärkeää, että kyseinen henki näkyy päätöksenteossa. Olemme Inkoossa juuri käynnistämässä useita hankkeita, joilla pyrimme vahvistamaan juuri tätä kyseistä profiilia. 

Muumiaiheinen leikkipuisto valmistuu tulevana kesänä ja kuluneen viikon maanantaina Inkoon kunnanhallitus antoi tekniselle lautakunnalle tehtäväksi aloittaa Inkoon terveyskeskuksen kunnostamista koskeva suunnittelu. Tavoitteenamme on kehittää Inkooseen sote- ja perhekeskus, jonne keskitetään kaikki perheille tärkeät palvelut. 

Myös ”koulurintamalla” tapahtuu; tällä viikolla päättyi uuden Kyrkfjärdens skolanin kilpailutus. Lähiviikkojen aikana selviää, miten tuo hanke tarkalleen etenee. Nuorisotiloille olemme myös kaavailemassa uusia tarkoituksenmukaisempia tiloja, jotta uusi mahdollinen sote- ja perhekeskus saa tarpeeksi tilaa terveyskeskuksen nykyisessä rakennuksessa. Uuden sopivan nuorisotilan mahdollistamisessa on tärkeä osallistaa nuoria. 

Meillä on Inkoossa paljon hankkeita vireillä juuri liittyen lasten, nuorten ja perheiden palveluihin. Samalla meidän on muistettava, että tärkein työ tehdään varhaiskasvatuksen, koulujen, nuorisotoimen ja muiden peruspalveluiden puolella päivittäin. On tärkeää, että huolehdimme tarpeellisista resursseista juuri näiden palveluiden suhteen. Koronavirusepidemia on vaikuttanut negatiivisesti monen lapsen, nuoren ja perheen hyvinvointiin ja tulevan valtuustokauden päättäjillä on äärimmäisen tärkeä tehtävä huolehtia siitä, että vältymme siltä, että moni lapsi ja nuori syrjäytyy.

Moni nuori kärsii koronvirustilanteesta ja voi pahoin. Näin ollen on tärkeää, että nuorisotyöntekijämme ”jalkautuvat” nuorten keskuuteen eri foorumeissa, kuten esim. sosiaalisessa mediassa, verkossa ja myös fyysisesti, jos tilanne sen sallii. Läsnäolo nuorten keskuudessa on nyt tärkeää. Moni nuori kokee myös yksinäisyyttä, joka voi tuntua hyvinkin haastavalta sekä ahdistavalta. Meidän on Inkoossa pidettävä huolta, että matalan kynnyksen palvelut toimivat.

Lapsille harrastukset ovat tärkeitä, ja on ollut hienoa huomata, että ns. Suomen-mallin kuntakokeilu on saanut hyvän vastaanoton Inkoossa. Suomen-mallin tavoitteena on mahdollistaa lapselle mukava harrastus heti koulupäivän jälkeen. Tätä toimintamallia tulee Inkoossa laajentaa. 

Lapsi- ja perheystävällinen politiikka ei ole itsestäänselvyys, vaan se vaatii koko ajan huomiota niin päättäjiltä kuin viranhaltijoiltakin. Itse koen, että Inkoo voisi panostaa entistä enemmän lapsiperheiden houkuttelemiseen ja tässä juuri palvelut sekä sujuvan arjen mahdollistaminen ovat tärkeitä. Näillä yllä mainituilla hankkeilla sekä päivittäin tekemällämme työllä pyrimme siihen, että voimme turvata turvallisen ja mukavan arjen kaikille lapsille, nuorille ja perheille Inkoossa.