Viimeksi, kun kirjoitin kirjoittajavieraspalstan tekstiä kerroin Inkoon kehityssunnitelmista. Tuosta on noin pari kuukautta. Näihin pariin kuukauteen mahtuu moni historiallinen päivä, joita jälkipolvemme tulevat kertamaan historian tunneillaan. Tuntuu absurdilta ajatella, mitä kaikkea tähän kahteen kuukauteen mahtuu.

Kriisin osuessa yhteiskuntaan, muuttuvat elämän prioriteetit hyvin nopeasti. Sama pätee kunnissa. Kunnilla on ollut vastuullinen tehtävä toimeenpanna useita hallituksen päättämiä rajoituksia Koronaviruksen pysäyttämiseksi.

Aikaa ei ole ollut paljon. Päätöksiä ja erikoisjärjestelyitä on tehty nopeasti. Olemme linjanneet Inkoossa, että nyt on tehtävä kaikki toimenpiteet sen eteen, että kuntalaiset voivat hyvin ja pysyvät terveenä, sekä että kaikkien arki sujuu. Huolenpito, yhteisvastuu sekä yhdessä tekeminen ovat keskiössä.

Inkoossa seuraamme jatkuvasti Korona-tilanteen kehitystä. Opetus suoritetaan pääosin etänä, palveluita muokataan sopimaan nykyhetkeen ja erilaisia tukipäätöksiä tehdään. Koululaisille on mahdollisuus hakea kouluruoan korvaa ateria, yrityksiä tuetaan taloudellisesti eri keinoin sekä riskiryhmäläisille on käytössä kunnan järjestämä arkiapu. Viranhaltijat kartoittavat palvelutarvetta jatkuvasti. Tärkeintä on löytää palveluita, jotka tavoittavat ja tukevat kaikkein heikoimmassa asemassa olevia.


Vaikka tämä voi tuntua etäältä, on tärkeää, että kunnat valmistautuvat myös arkeen Korona-virusepidemian jälkeen. Päättäjillä ja viranhaltijoilla on vastuu huolehtia siitä, että paluu arkeen sujuu mahdollisimman hyvin.

Valtioneuovsto päätti kehysriihen yhteydessä kunnille suunnatusta taloudellisesta tuesta. Tämä oli hyvä ja selkeä viesti. On kuitenkin hyvä muistaa, että kunnat tulevat tarvitsemaan jatkossa enemmän tukea, kun olemme saanet enemmän tietoa siitä, kuinka laajasti tämä kuntia on koskettanut.

Inkoossakin pyrimme edistämään tärkeimpiä hankkeitamme alkuperäisen aikataulun mukaan.
Fakta on kuitenkin se, että joudumme valmistautumaan taloudellisesti haastavampaan aikaan, jolloin myös palvelutarve voi olla korkea. Itse voin todeta, että Inkoossa käymme kunnanjohtajan sekä muun viranhaltijajohdon kanssa läpi kunnan tilannetta ja laadimme suunnitelmia tulevalle. Ennakointi on nyt tärkeää myös arkeen palaamisessa.

Nyt on tärkeää, että kunnissa myös mietitään tiekartaa sille, miten tästä noustaan. Inkoossa meillä toiveet ovat tulevaiusuuden suhteen Fortumin sekä ST1:n hankkeissa Joddbölessä. Etätyö on nyt ”in” ja sille Inkoo tarjoaa myös hyvät mahdollisuudet luonnan sekä merän ääreltä. Nämä mahdollisuudet luovat uskoa ja toivoa myös siitä, että me selviämme tästä, vaikka ajat ovat vaikeita.

Koronavirusepidemia on koettelemus, joka tulee jättämään jälkensä meihin kaikkiin ja koko yhteiskuntaan. Tästäkin tilanteesta on osattava ottaa opiksi. Paluuta siihen arkeen, jossa elimme ennen Koronavirusepidemiaa ei ole. Epidemian jälkeen odottaa uusi arki, jonka rakentaminen on jo alkanut.


Henrik Wickström

RKP:n vara pj
Kunnanhallituksen pj., Inkoon kunta

Kirjoitus on julkaistu Länsi-Uusimaa -lehdessä 14.04.2020.