Suomea koettelee tällä hetkellä yksi rauhanajan haastavimmista kriiseistä, jolloin me yhteiskuntana joudumme kamppailemaan yhdessä Korona-pandemiaa vastaan. Hallitus tekee jatkuvasti uusia linjauksia, joilla pyritään suojelemaan meitä jokaista. On syytä, että me kaikki olemme nöyriä näiden linjausten edessä ja että me noudatamme niitä.

Kunnat ovat peruspalveluiden tuottajina avainasemassa. Kuntien vastuulla on toteuttaa suurin osa hallituksen päätöksistä. Tilanne on uusi kaikille kunnille ja hyvistäkin varautumissuunnitelmista huolimatta, tilanteen vakavuus on todennäköisesti yllättänyt monen kunnan.

Viime vuodet ovat olleet kuntataloudellisesti hyvin haastavia. Ikääntyvä väestö, vähentynyt syntyvyys sekä urbanisaatio vahvana megatrendinä on asettanut monen kunnan tiukille. 

Kunnilla on velvollisuus järjestää viimekädessä palvelut heille, jotka esim. joutuvat olemaan karanteenissa. Moni kunta, Inkoo mukaan lukien, on lähtenyt miettimään, miten voimme varmistaa sen, että kukaan ei jää ulkopuolelle ja vaille palveluita. Inkoossa meillä on käytössä palvelupuhelin riskiryhmäläisille ja kunta kerää tietoja kaikista yrittäjistä, jotka tarjoavat palveluita tässä tilanteessa. Inkoossa olemme selkeästi asettaneet nyt kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin ykkösprioriteetiksi. Tässä kohtaa haluan lausua kiitokseni koko kunnan henkilöstölle, joka on tehnyt uutterasti töitä tässä vaikeassa tilanteessa.

Kunnat tekevät nyt paljon tässä vaikeassa tilanteessa. Tämän vuoksi on tärkeää, että hallitus mahdollisimman pian kertoisi selkeästi, miten se tulee tukemaan kuntia. Kuntaliitto arvioi, että Korona-pandemialla tulee olemaan 1,5 miljardin euron vaikutukset kuntatalouteen. On sanomattakin selvää, että tämä tulee tekemään ison loven monen kunnan talouteen.

Hallitus avasi kuluneen viikon maanantaina näkemyksiään kuntatalouteen liittyen. Hallituksen tekemät toimet eivät vielä kuitenkaan ole riittäviä kunnille, joille tämä tilanne tulee taloudellisesta näkökulmasta olemaan haastava. Kuntien taloudellista tilannetta on myös vaikea arvioida sillä siihen vaikuttavat vahvasti se, miten kuntalaisten työllisyystilanne kehittyy sekä se, kuinka paljon palveluita joudutaan järjestämään. Talousasioiden ympärillä on paljon kysymysmerkkejä. Sen vuoksi selkeä viestintä kuntien talouden suhteen on tärkeää.

Inkoossa saimme kuulla ilouutisen, kun ST1 ilmoitti kaavailevansa 40 milj. euron investointia Inkooseen. Mikäli kaikki menee hyvin, voi ST1:n kaavailema polttoaineterminaali Inkoossa olla totta vuonna 2023. Hanke työllistäisi  arviolta 120 työntekijää investointivaiheessa. Vastaavanlaiset investointi-ilmoitukset ovat enemmän kuin tervetulleita kunnille tässä taloudellisessa tilanteessa.

On tärkeää, että hallituksessa nyt arvostetaan kuntien tekemää työtä ja linjataan mahdollisimman selkeästi, miten kuntia tullaan taloudellisesti tukemaan. Asialla on kiire, sillä moni kunta miettii jo, miten tähän äkillisesti muuttuneeseen tilanteeseen tulee reagoida. Uskon vahvasti siihen, että kaikissa Suomen kunnissa on tällä hetkellä aktiivinen ihmisten auttaminen ykkösprioriteettina, jotta pahimmalta epidemia-aallolta vältyttäisiin. Tälle työlle tulisi valtion nyt osoittaa vahva tukensa.

Henrik Wickström

Kunnanhallituksen pj. (r.)
Inkoon kunta