RIKSDAGSVAL 2019

Min politiska karriär inledde jag som 18-åring i Ingå kommunfullmäktige. Det var orättvisorna i samhället som gjorde att jag drogs till politiken. Jag vill vara med i politiken för att jobba för en bättre vardag för alla och envar.

Jag vill att Finland ska vara ett rättvist och tryggt land som blickar framåt. Det här kräver att vi satsar på människornas välmående. Det ska vara tryggt att bli äldre, man ska få hjälp då man behöver och utbildningen bör ha en hög standard.

För att vi ska kunna bevara vårt nordiska välfärdssamhälle krävs det att vår sysselsättningsgrad höjs till 75 procent under kommande regeringsperiod. Vi måste även återskapa förtroende på arbetsmarknaden. Finland ska vara ett företagarvänligt land, där det är lätt att grunda samt utveckla sin företagsverksamhet. Vi ska även våga utveckla och vara innovativa inom de olika samhällssektorerna.

Finland ska vara en stabil internationell aktör som respekterar de mänskliga rättigheterna. Finland är ett tvåspråkigt land och därmed är det en självklarhet att vi stärker det nordiska samarbetet. Klimatförändringen är ett hot som kräver åtgärder. Vi ska satsa på fungerande kollektivtrafiksförbindelser och på förnybara energiformer. Vi ska även främja användandet av lokalt producerade produkter.

Här på min hemsida kan du bekanta dig med mina målsättningar som din riksdagsledamot. Ifall du har ytterligare frågor får du gärna vara i kontakt med mig direkt eller besöka en av de valtillställningar jag kommer att medverka i.

Varför ställer jag upp i Finlands riksdagsval 2019?

Jag kandiderar i Finlands riksdagsval 2019 i Nylands valkrets eftersom jag vill vara med och bygga ett mer fungerande samhälle för oss alla. Vi har flera stora frågor vi måste lösa under de kommande åren. Svaren på frågorna kommer att kräva mod och stora beslut av politikerna.

Jag bor själv i Västnyland och jag har noterat de käppar man satt i hjulet i vår regions utveckling under den pågående regeringsperioden. Den här utvecklingen bör vi få en förändring på.

Jag har medverkat i kommunalpolitiken mitt hela vuxna liv. Jag är som bäst kommunstyrelseordförande och kommunfullmäktigeledamot i min hemkommun Ingå. För tillfället är jag den yngsta kommunstyrelseordföranden i hela Finland.

Jag är en dynamisk person, som vill få saker och ting till stånd. Jag är en lösningsinriktad person, vilket är en viktig egenskap hos en politiker enlig min mening.

 

Viktiga datum för Finlands riksdagsval 2019

  • förhandsröstning i Finland: 3 – 9.4.2019
  • förhandsröstning utomlands: 3 – 6.4.2019
  • valdag: 14.4.2019
  • resultatet fastställs: 17.4.2019

Läs mer om riksdagsvalet 2019 under: VAALIT.FI

Riksdagsval 2019

Sagt om Henrik:

Henrik Wickström, resultatpolitiker som visat att han jobbar för oss alla, på två språk.

Kaj Karlstedt

Ordförande för SFP i Ingås lokalavdelning

Henrik står för ett imponerande engagemang, som består av genuint intresse, kunskap och en stor iver att jobba för det gemensamma.

Robert Lemström

Kommunfullmäktiges ordförande, Ingå

Det är svårt att beskriva Henrik Wickström, för att alla ord som passar har blivit utslitna och missbrukade i politiken.
Men då det gäller honom, är de verklighet: Han är effektiv, samarbetskunnig, kreativ, uthållig och framtidsorienterad.
Han är framtiden.

Det är inte av en slump att han är den yngsta styrelseordförande i landet i en kommun som blomstrar.
Med honom i riksdagen har vi återfått hoppet.

Hilkka Olkinuora

Ordbrukare, prost, storfamiljsfarmor

HÄNG MED I KAMPANJEN

STÖD MIN KAMPANJ