Förra veckans måndag valde Ingå kommunfullmäktige mig till kommunstyrelseordförande. Det är ett stort uppdrag att axla och jag vill säga ett ödmjukt tack till det förtroende jag fått.

Efter förra måndagens fullmäktigemöte har redan en hel del uppgifter dykt upp på agendan som man måste få gjorda. Diskussioner över hur sommaren kommer att skötas inom förvaltningen i kommunen, vilka frågor som är aktuella just nu samt förberedelser inför hösten har jag diskuterat med såväl tjänstemännen på kommunen samt med förtroendevalda.

 Under veckan har jag också träffat anställda på kommunen för att diskutera aktuella frågor inom respektive sektorer. Ett gott samarbete mellan förtroendevalda och kommunens tjänstemän är ytterst viktigt med tanke på kommunens verksamhet. De anställda på kommunen är kommuninvånarnas resurs – de alla arbetar för en bättre vardag.

Det har varit roligt att få flera samtal av kommuninvånare angående flera aktualiteter i Ingå. Flera intressanta frågor finns på agendan – allt från ’’SOTE’’ till kollektivtrafiksfrågor. Det är alltid lika uppskattat att få samtal från kommuninvånare där man kan fundera över aktuella frågor i bygden. Under veckan var det även roligt att få ta del av fint program som ordnats av flera aktiva föreningar och organisationer i Ingå.

En hel del tankearbete har gjorts med tanke på hur vi ska jobba vidare i Ingå. Samarbete över partigränserna är viktigt för mig. Därmed kommer jag att ordna ett ’’parlamentariskt möte’’ mellan partierna och de ledande tjänstemännen nu på tisdagen (13.6) för att diskutera hur vi ska gå vidare med de aktuella frågorna på hösten. Därtill kommer jag att diskutera med nämndordföranden om hur de ser på sina sektorer.

Igår var det dags för första styrelsemötet. Mötet gick bra och det var ganska effektivt undan då föredragningslistan inte innehöll andra frågor än personval samt beslut om hur påverkningsorganen (äldrerådet, handikapprådet och ungdomsrådet) väljs. Jag är speciellt glad över att vi äntligen får ett ungdomsråd som jag arbetat för i flera års tid. Jag hoppas nu unga i Ingå ser sin chans att påverka.

Efter den första veckan ser ja verkligen framemot att jobba för Ingå. Många stora frågor är på agendan vilka vi under de kommande fyra åren måste försöka lösa. Det kommer jag att göra mitt bästa för.