Vårdsektorn får inte glömmas

Vårdsektorn får inte glömmas

Medierna väljer att fokusera mycket på rikspolitiken. Det är förståeligt eftersom vi just  hade ett riksdagsval och regeringsspelet är igång. I det här debattinlägget vill jag ändå inte fokusera på rikspolitiken utan på vården och närmare bestämt välfärdsområdena. De...
Förbättringar i Västra Nylands infrastruktur behövs

Förbättringar i Västra Nylands infrastruktur behövs

En dryg vecka sedan gav Trafikledsverket sina uppdaterade förslag på vilka vägar och banavsnitt som borde förbättras inom de kommande åren. I rapporten som sträcker sig fram till år 2031 föreslår Trafikledsverket satsningar på Hangö-Hyvingebanan, riksväg 25, farleden...
En lång politisk vår

En lång politisk vår

Riksdagsvalet är över och i veckan fick de nya riksdagsledamöterna inta sina platser på Arkadiabacken. För mig var det stort att för första gången stiga in i riksdagshuset som riksdagsledamot. Att få representera folket som riksdagsledamot är något jag är otroligt...