Den kommunala hösten har kört igång med full fart förra veckan. Då sammanträdde bl.a. kommunstyrelsen för första gången efter sommarpausen. På agendan fanns många intressanta frågor som bl.a. Ingåstrands framtidsplaner. Riktlinjer för kommunstrategiarbetet slogs även fast.

Strandfrågan bordlades eftersom man ville granska några detaljer i kontraktet. Frågan behandlas på nytt nästa veckas måndag (28.8).

Förra veckan innebar också en hel del andra möten. Jag har som avsikt att i början av hösten träffa alla styrelseordförandekollegorna i grannkommunerna. Förra veckan träffade jag Raseborgs och Hangös styrelseordföranden. Veckan före träffade jag Sjundeås styrelseordförande.  På agendan fanns en hel del aktuella frågor på regional nivå, som kollektivtrafiken, social- och hälsovården m.m.  

Under förra veckan tillbringades en del timmar på diverse andra möten. En av frågorna som har väckt diskussion är skolskjutsarna som strulat i år. De största utmaningarna är nu fixade men det finns fortfarande några rutter där man måste hitta en fungerande lösning. På grund av de här utmaningarna har jag bett en redogörelse över detta till kommunstyrelsen. På detta sätt hoppas jag att man kan få systemet att fungera framöver.

En fråga som kommer att diskuteras denna vecka i Ingå är Kyrkfjärdens skola och dess framtid. Skolan är i behov av en uppdatering och från tjänstemannens sida föreslår man ett nybygge. Tekniska nämnden har frågan på sin agenda denna vecka, nästa vecka är det bildnings- och välfärdsnämndens tur att behandla frågan. Svenska sektionen (sektionen som behandlar skolfrågor angående svenska skolorna i Ingå) behandlar frågan även inkommande torsdag.


                                                                         Bild: Kyrkfjärdens skola i Ingå 


I detta skede ber kommunstyrelsen nämnderna om ett utlåtande. Trots det så skulle det ha varit viktigt att nämnderna får en tydligare och bättre beredning med tanke på utlåtandet som ska vidare till kommunstyrelsen. Tyvärr måste jag konstatera att den beredning nämnderna har att ta ställning till inte är den bästa, utan den är bristfällig framför allt i sin ekonomiska del.

Personligen anser jag att det är viktigt att frågan kunde föras konstruktivt vidare till kommunstyrelsen så att man kan dra slutsatserna där om hur processen angående skolan ska föras vidare. I kommunstyrelsen måste vi göra riktlinjerna klara på basen av nämndernas utlåtanden.

Kyrkfjärdens skola har varit på agendan under flera års tid så det är viktigt att politikerna i Ingå kommer till ett beslut i frågan.

Uppdaterad 21.08.2017