SFP:s vice ordförande Henrik Wickström anser att nästa regering bör vidta åtgärder för att stärka företagens tillväxtmöjligheter. Wickström är orolig över att de små- och medelstora företagen i Finland inte vågar utveckla sin verksamhet. De rådande omständigheterna med höga energipriser och inflationen har försämrat företagens framtidsutsikter.

Wickström räknar upp några konkreta åtgärder för att främja företagens verksamhetsförutsättningar;företagens beskattning får inte skärpas, det ska bli lättare att anställa den första arbetstagaren och företagarnas socialskydd måste bli bättre. Därtill anser han att upphandlingslagen måste styras mot EU:s miniminivå.

– Det är ett problem ifall vår offentliga sektor inte lyckas göra upphandlingshelheter som våra företag anser att det lönar sig ge anbud till. Vi måste se över vår nationella lagstiftning för upphandlingar. Därtill behöver vi se till att mängden offentligt ägda bolag inte ökar. Dessa bolag försämrar företagens möjligheter att agera på marknaden, säger Wickström.

Därutöver lyfter Wickström fram bristen på arbetskraft som en stor broms då det kommer till företagens möjligheter att utvecklas.

– Faktum är att vi behöver arbetsrelaterad invandring i större grad för att se till att vi har tillräckligt med arbetskraft. Vi måste också satsa på vår utbildningspolitik.

-Sannfinländarna säger att de är ett företagarvänligt parti men deras linje inom migrationspolitiken är till skada för våra företag. Finland behöver tillväxt och det kan vi inte uppnå ifall vi inte löser den akuta bristen på arbetskraft, säger Wickström.