Turbulensen angående kollektivtrafiksförbindelserna till och från Ingå har varit mycket på tapeten under den pågående fullmäktigeperioden. Jag tror ingen var förberedd över vilka förändringar vår trafikpolitik skulle bemöta då den nuvarande regeringen tillträdde makten.

Den riktning man har bestämt sig att ha på den nationella nivån angående kollektivtrafiken har varit en besvikelse. Man har påbörjat en del olika reformer varav de flesta redan strandat i bråk inom regeringen. Den mycket omtalade trafikbalken som minister Anne Berner i spetsen har kört fram är ett framtidsprojekt som förhoppningsvis ska lösa alla problem det finns i landet angående kollektivtrafiksförbindelserna. En annan reform som också enligt ministern ska hjälpa kollektivtrafikssituationen är landskapsreformen.

Det är bra att nya idéer reflekteras men då man kör igenom olika reformer bör man vara ytterst medveten om nuläget samt om de konsekvenser de beslut man gör har. Det har enligt min mening varit ansvarslöst att man inte funderat ut vad det här sk. mellansteget kommer att innebära för olika kommuner.

Under den senaste tiden har mycket arbete gjorts för att läget med kollektivtrafiksförbindelserna ska bli bättre. I nuläget har HRT sagt att man vill vänta och se vad landskapsreformen innebär före man vill utvidga längre västerut. Ett medlemskap i HRT skulle också medföra en saftig prislapp. I och med att HRT-gränsen förflyttas inom en snar framtid till Ingå-Sjundeågränsen kan detta medföra flera problem för Ingås del. Ifall U-trafiken* tar slut då Västmetron blir färdig kan det leda till problem för Ingås kollektivtrafiksförbindelser.

Det är ytterst viktigt att kommunen arbetar hårt för att kollektivtrafikförbindelserna till och från Ingå inte försämras från nuvarnade nivå. Det ska i framtiden vara möjligt att t.ex. gå i ett gymnasium eller yrkesskola utan att behöva fundera över hur transporterna fungerar. Detta kommer förmodligen att kräva större insatser från kommunen men vi får inte låta bli att lobba angående våra kollektvitrafiksförbindelser. Som kommun måste vi också se till att vi har goda förutsättningar för kollektivtrafik som t.ex. bättre busshållplatser. Trafikpolitiken varierar snabbt och det har framför allt den här regeringen bevisat.