KOMMUNALVAL 2021

Jag kandiderar i kommunalvalet 2021

Finlands kommunalval 2021 hålls i juni och jag kandiderar valet.  Jag vill vara med och arbeta för ett livskraftigt Ingå där invånvarna mår väl. Ingås styrka är den unika samhörighet som finns i kommunen. Jag vill jobba för en trvisam kommun som erbjuder en smidig vardag för just dig oberoende om du bor i kyrkbyn, i Ingås vackra byar eller ute i skärgården. Ett Ingå för alla där ingen lämnas utanför är viktigt för mig.

I det här valet fokuserar jag min kampanj kring fyra teman som jag presenterar här nedan. I mellansidorna under rubriken kommunalvalet-rubriken kan du bekanta noggrannare med mina tankar om hur jag vill utveckla Ingå

Och, kom ihåg att du kan vara i kontakt med mig ifall du undrar över något t.ex. per epost. Min epost är henrik.wickstrom@inga.fi. 

Välmående Ingåbor

Jag vill att du som bor i Ingå ska må bra. Ingåborna ska även framöver kunna lita på att närservicen fungerar och finns lättillgänglig nära dem. Alla Ingåbor ska ha jämlika möjligheter att få en bra service på eget modersmål, det vill säga, svenska eller finska.

Befolkning åldras även i Ingå som i övriga Finland. Jag upplever att alla äldre i Ingå ska erbjudas en värdig ålderdom. Vi måste satsa på förebyggande verksamhet och service som på ett helhetsmässigt stödjer de äldres välmående.

Coronavirusepidemin har påverkat våra allas välmånede på olika sätt. Ensamheten och utmaningar med psykiska hälsan har ökat på grund av epidemin. Det här är något vi även i Ingå måste notera och beakta.

Jag vill att Ingå ska erbjuda en trygg och trivsam livsmiljö för alla Ingåbor. Vi ska respektera de mänskliga rättigheterna, värna om jämställdheten samt aktivt inkluderar invånarna i beslutsfattandet. Genom en aktiv dialog mellan kommunen och ingåborna kan vi skapa ett trevligare Ingå för oss alla. Läs mer om mina tankar HÄR.

Ett livskraftigt Ingå 

Jag upplever att vi har en bra utvecklingsfas på gång i Ingå. Jag vill att Ingå ska vara en livskraftig och en aktiv kommun som vill utvecklas på ett modigt sätt. Ingå ska vara en föregångare som beaktar sina styrkor som naturen, närheten till huvudstadsregionen
och starka känslan av samhörighet i utvecklingsarbetet.

Ingå har ett gott rykte bland företagarna och kommunens samarbete med företagslivet har även noterats på nationell nivå. Livskraftiga företag är en viktig del även av att kommunens ekonomi är i skick.

För kommunen är företagarna viktiga. Jag vill att Ingå är en företagarvänlig kommun som aktivt möjlggör ny företagsverksamhet i kommunen. Det är viktigt att vi bl.a. fortsätter på utvecklandet på Ingåport-området samt av Joddböleområdet. Jag vill att vi skulle kunna utveckla en kultur där start-up tänkandet skulle vara normaliserat. Etablerandet och grundandet av nya företag är och ska vara i Ingås intresse.

Kommunen ska med andra ord aktivit skapa förutsättningar för företagsamhet i Ingå. Ingåstrandområdet kommer att byggas ut under de kommande åren och det betyder att vi måste fortsätta med utvecklingsarbetet i Ingå kyrkbyområdet. Vi får inte glömma våra unika byar med sina särdrag. Barösunds turismservice har utvecklats en hel del under de senaste åren och det här utvecklingsarbetet kommer även att fortsätta i framtiden.

Kollektivtrafiken är en viktig del av kommunens livskraft och den här servicen är även viktig för flera familjer. För att öka intresset för Ingå och för att säkerställa en smidig vardag är fungerande kollektivtrafikförbindelser viktiga. Vi bör även fortsätta det aktiva lobbningsarbetet för utvecklandet av stamväg 51 och även med tanke på kustbanan. Just nu har vi inte aktiv tågtrafik men i och med att staten gör stora satsningar med tanke på tågtrafiken i hela landet bör vi även utarbeta vår åsikt angående tågtrafiken samt hur vi kunde bäst dra nytta av den.

Flera pendlar även med bil till arbetet. Därmed bör vägnätet vara skick. Med tanke på elbilar som blir vanligare måste vi i samråd med staten utveckla laddningsinfrastrukturen. Läs mer om mina tankar HÄR

Ett familjevänligt Ingå där vi tar hand om barnen och unga

Barn, unga och familjers välmående är en hjärtefråga för mig. Barn och unga är vår framtid och det är viktigt för oss att inse att alla beslut som görs idag påverkar framtiden för våra barn och unga.

Jag vill se ett barn- och familjevänligt Ingå. Ingå är en unik kommun och jag tror att flera familjer kunde vara intresserade av att flytta till vår kommun. Det är viktigt att vi i vår politik alltid utvärderar noggrant konsekvenserna på barn, unga och familjernas välmående.

Coronavirusepidemin och de begränsningar i vår vardag som viruset medfört har haft en negativ effekt på speciellt barn och unga. Det är viktigt att vi gör allt för att se till att barns och ungas välmående inte ska påverkas negativt på långsikt av det pågående läget.

Det är viktigt att vi kan erbjuda en trivsam hobby för alla barn och unga. Tillräckliga resurser inom ungdomsväsendet är viktig för att bl.a. undvika ungas marginalisering.

Jag vill att vardagen för familjerna i Ingå ska vara så smidig som möjligt. Jag vill att våra dagisar och skolor ska vara trivsamma miljöer där barn och unga får goda förutsättningar för att förverkliga sina drömmar. Samarbetet mellan skolan och familjen är viktig för att möjliggöra en trygg och trivsam tillväxtmiljö för barn och unga i Ingå. Läs mer om mina tankar HÄR

En trivsam livsmiljö 

Jag upplever att Ingås natur är unik och absolut en av våra styrkor. Vår skärgård, havet, skogar och åkrar skapar en enastående helhet som vi alla ingåbor får njuta av. Coronaepidemin har påverkat människors hobbyer och intresset för att tillbringa mer tid i naturen har ökat. Det här syns också i Ingå och en större del av ingåborna vill tillbringa mer tid i vår natur. Jag upplever att det här är jättefint och är absolut en sak som vi i kommunens verksamhet bör notera. Vi bör se till att vi har trivsamma områden för motion och samling i naturen i Ingå.

Det är viktigt att vi tar hand om och utvecklar våra befintliga utomhusanläggningar som Björkudden och Lilludden. Just skötseln av våra anläggningar och byggnader är något vi bör satsa på. Vi bör även se till att vi har trevliga badstränder och även plats för vinterbad också i framtiden. För mig är hållbar utveckling viktigt. Klimatförändringen påverkar även oss i Ingå och vi bör göra beslut som beaktar den här förändringen. Det är dock viktigt att komma ihåg att besluten bör vara rättvisa ur ett socialt och ekonomiskt perspektiv. Det är viktigt att vi tar hand om vår näromgivning.

Vi har i Ingå flera jordbrukare och producenter som även erbjuder sina produkter till försäljning i Ingå. Att gynna det lokalproducerade och inhemska är viktigt. Det är viktigt att vi enligt min mening i större grad försöker möjliggöra lokala råvaror och produkter i våra upphandlingar. 

Inom Ingås bostadspolitik har det skett en hel del under de senaste åren och den här utvecklingen bör vi fortsätta. Vi är i behov av mer hyresbostäder speciellt med tanke på unga, men även äldre behöver kompakta bostäder i Ingå kyrkby nära servicen. För familjerna bör vi se till att vi har trevliga egnahemshusområden men även andra boendeformer till förfogande.

Distansarbetet blir allt vanligare och det syns även i Ingå. Det är nu vi bör agera ifall vi vill dra nytta av den sk. lanttistrenden som ökar. Nu vill man flytta till landet från städerna i större grad.Ingå har alla chanser för utveckling och tillväxt ifall vi kan dra nytta av det här läget. Just därför är en aktiv bostadspolitik och markanvändning viktig. Det är viktigt att vi möjliggör även boendemöjligheter i Ingås vackra byar. Läs mer om mina tankar HÄR!

Sagt om Henrik:

Henrik Wickström, resultatpolitiker som visat att han jobbar för oss alla, på två språk.

Kaj Karlstedt

Ordförande för SFP i Ingås lokalavdelning

Henrik står för ett imponerande engagemang, som består av genuint intresse, kunskap och en stor iver att jobba för det gemensamma.

Robert Lemström

Kommunfullmäktiges ordförande, Ingå

Det är svårt att beskriva Henrik Wickström, för att alla ord som passar har blivit utslitna och missbrukade i politiken.
Men då det gäller honom, är de verklighet: Han är effektiv, samarbetskunnig, kreativ, uthållig och framtidsorienterad.
Han är framtiden.

Det är inte av en slump att han är den yngsta styrelseordförande i landet i en kommun som blomstrar.
Med honom i riksdagen har vi återfått hoppet.

Hilkka Olkinuora

Ordbrukare, prost, storfamiljsfarmor

HÄNG MED I KAMPANJEN

Kommunalval 2021

STÖD MIN KAMPANJ

KOMMUNALVALSKANDIDAT I iNGÅ 2021

I finland är valdagen den 13.6.2021

Förhandsrösningen i Finland 26.5.-8.6.2021

Förhandsröstning utomlands  2-5.6.2021

Läs mer: vaalit.fi