Barns, ungas och familjernas Ingå

Barn, unga och familjers välmående är en hjärtefråga för mig. Barn och unga är vår framtid och det är viktigt för oss att inse att alla beslut som görs idag påverkar framtiden  för våra barn och unga.

Jag vill se ett barn- och familjevänligt Ingå. Ingå är en unik kommun och jag tror att flera familjer kunde vara intresserade av att flytta till vår kommun. Det är viktigt att vi i vår politik alltid utvärderar noggrant konsekvenserna på barn, unga och familjernas välmående.

Coronavirusepidemin och de begränsningar i vår vardag som viruset medfört har haft en negativ effekt på speciellt barn och unga. Det är viktigt att vi gör allt för att se till att barns och ungas välmående inte ska påverkas negativt av det pågående läget.

Det är viktigt att vi kan erbjuda en trivsam hobby för alla barn och unga. Tillräckliga resurser inom ungdomsväsendet är viktig för att bl.a. undvika ungas marginalisering.

Jag vill att vardagen för familjerna i Ingå ska vara så smidig som möjlig. Jag vill att våra dagisar och skolor ska vara trivsamma miljöer där barn och unga får goda förutsättningar för att förverkliga sina drömmar. Samarbetet mellan skolan och familjen är viktig för att möjliggöra en trygg och trivsam tillväxtmiljö för barn och unga i Ingå.

Som beslutsfattare i Ingå vill jag arbeta för följande:

-Vi bör trygga tillräckliga resurser för våra skolor och i våra dagisar. Det är viktigt att hålla gruppstorlekarna på den nivå vi har idag. Angående skolmaterialet bör vi granska resurserna så att de är ändamålsenliga. 

-Genom riktade resurser bör vi se till att barn och unga inte lider av utmaningar med skolgången som distasstudietiden p.g.a. covid-19  har förorsakat.

-Samarbetet mellan språkgrupperna i Ingå måste stärkas. Grunden till en levande tvåspråkighet skapas bland barn och unga. Vi borde utreda chansen för bl.a. språkbad i våra dagisar och skolor även med främmande språk (andra än svenska och finska).

-Vi förverkligar ett nytt familjecenter som samlar under sig all central familjeservice (rådgivning, familjerådgivning med mera). Bäst vore att förverkliga detta i blivande HVC:s uppdaterade utrymmen.

-Vi bör fortsätta med den sk. Finlandsmodellen (en verksamhetsmodell där en trivsam hobby erbjuds gratis till alla barn direkt efter skolan) och den borde möjliggöras för alla årskurser. Då coronaläget lugnat ner sig kunde även grupperna blandas över språkgränsen vilket skulle möjliggöra ett naturligt språkbad.

-Alla barn, unga och personalen ska ha tillgång till friska skol- och undervisningsutrymmen.

-Det ska vata lätt att få plats inom småbarnspedagogiken i Ingå. Vi kan inte ha långa köer för familjer.

-Vi måste se till att barn och unga har lågtröskeltjänster för att få stöd ifall man tampas med psykisk ohälsa. Vi bör definitivt se till att vi får rekryterat en egen skolpsykolog till våra skolor.

-Vi ska ha nolltolerans för all mobbning och traksserier i våra skolor. Elevvården och dess roll är väsentlig i dylika fall.

-Nya utrymmen ges för ungdomsgården och dess verksamhet. Helheten ska planeras tillsammans med kommunens unga.

-Vi satsar på förebyggande arbete med tanke på missbruk.

-Uppsökande ungdomsarbetet bör även i fortsättningen vara en del av ungdomsarbetet i Ingå. Ungdomsarbetet måste aktivt besöka skolor samt även vara aktiv på nätet och i sociala medierna för att nå unga.

-Fungerande kollektivtrafikförbindelser är viktiga för unga. Vi måste se till att man kommer smidigt till bl.a. skolorna i huvudstadsregionen, Lojo och Raseborg.

-Skolskjutsarna och skolvägarna ska vara trygga för våra barn och unga.