Ett trivsamt Ingå för alla

Jag upplever att Ingås natur är unik och absolut en av våra styrkor. Vår skärgård, havet, skogar och åkrar skapar en enastående helhet som vi alla ingåbor får njuta av. Coronaepidemin har påverkat människors hobbyer och intresset för att tillbringa mer tid i naturen har ökat. Det här syns också i Ingå och en större del av ingåborna vill tillbringa mer tid i vår natur. Jag upplever att det här är jättefint och är absolut en sak som vi i kommunens verksamhet bör notera. Vi bör se till att vi har trivsamma områden för motion och samling i naturen i Ingå.

Det är viktigt att vi tar hand om och utvecklar våra befintliga utomhusanläggningar som Björkudden och Lilludden. Just skötseln av våra anläggningar och byggnader är något vi bör satsa på. Vi bör även se till att vi har trevliga badstränder och även plats för vinterbad också i framtiden.

Jag vill att du ska uppleva att Ingå kyrkby ska upplevas som en trivsam centrum av alla invånare. Då småbåtshamnen utvecklas måste vi möjliggöra mer service i kyrkbyn vilket gynnar oss alla som bor på orten. Samtidigt skapar det en känsla av en dynamisk ort vilket kan locka till sig även nya invånare.

För mig är hållbar utveckling viktigt. Klimatförändringen påverkar även oss i Ingå och vi bör göra beslut som beaktar den här förändringen. Det är dock viktigt att komma ihåg att besluten bör vara rättvisa ur ett socialt och ekonomiskt perspektiv. Det är viktigt att vi tar hand om vår näromgivning.

Vi har i Ingå flera jordbrukare och producenter som även erbjuder sina produkter till försäljning i Ingå. Att gynna det lokalproducerade och inhemska är viktigt. Lokala poducenternas produkter borde fås med även i kommunens service i större grad. 

Inom Ingås bostadspolitik har det skett en hel del under de senaste åren och den här utvecklingen bör vi fortsätta. Vi är i behov av mer hyresbostäder speciellt med tanke på unga, men även äldre behöver kompakta bostäder i Ingå kyrkby nära servicen. För familjerna bör vi se till att vi har trevliga egnahemshusområden men även andra boendeformer till förfogande. Ingå är en landsbygdsort och vår landsbygd måste bevaras levande. Det betyder att du måste också kunna bo i våra byar. 

Distansarbetet blir allt vanligare och det syns även i Ingå. Det är nu vi bör agera ifall vi vill dra nytta av den sk. lanttistrenden som ökar. Nu vill man flytta till landet från städerna i större grad.Ingå har alla chanser för utveckling och tillväxt ifall vi kan dra nytta av det här läget. Just därför är en aktiv bostadspolitik och markanvändning viktig. Det är viktigt att vi möjliggör även boendemöjligheter i Ingås vackra byar. 

 

Som fullmäktigeledamot vill jag arbeta för bl.a. följande: 

-Vi utarbetar en strategi för hur Ingå uppnår sin av fullmäktige godkända målsättning om att vara kolneutral per 2030. Genom aktiv uppföljning och ett inkluderande grepp uppnår vi vår målsättning.

-Vi satsar mer på skötseln av våra utomhusanläggningat.

-Vi utvecklar fler trevliga utomhusanläggningar och områden där det är trevligt att motionera och tillbringa tid på. Det är vitkgit att vi utvecklar Björkudden och Lilludden. Vi måste också beakta att de olika områden ska vara tillgängliga för handikappade.

-Vi förverkligar ett promenadstråk i kyrkbyn tvärs igenom Ingåstrandområdet till Lilludden.

-Det är viktigt med tillräckligt många motionsanläggningar utomhus. Samarbetet med föreningar och speciellt IIF är viktigt.

-Vi bör se till att Kopparnäs naturvärden bevaras. 

-Vi informerar aktivt om miljörelaterade frågor. Information är en viktig del av klimatarbetet.

-Vår planläggning är aktiv och ska möjliggöra mer boende i Ingå. Vi bör speciellt satsa på vår markanvändningspolitik i Ingå kyrkby. Genom en fungerande planläggningspolitik kan vi möjliggöra även boende i Ingås byar.

-Fler hyresbostäder behövs speciellt för unga. Vi behöver även seniorvänliga bostäder i närheten av Ingå kyrkby där servicen finns tillgänglig.

-Kommunen är en aktiv samarbetspartner och möjliggör Ingåstrandområdets utveckling.

-Vi utvecklar våra vattentjänster så att man kan inleda bl.a. planläggandet av Degerbyområdet.